Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Augustyn, Elżbieta

Redukcja drgań skrętnych belek przy zastosowaniu elementów piezoelektrycznych : praca doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor dr hab. inż. Marek S. Kozień, prof. PK
Promotor pomocniczy dr inż. Daniel Ziemiański
Tytuł równoległy [Torsional vibrations reduction by piezoelectric elements]
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2018
Język polski
Liczba stron 92
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 87-90
Bibliografia (liczba pozycji) 59
Charakter pracy publikacja naukowa
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
Opis bibliograficzny
Redukcja drgań skrętnych belek przy zastosowaniu elementów piezoelektrycznych : praca doktorska = [Torsional vibrations reduction by piezoelectric elements] / Elżbieta Augustyn. – Kraków, 2018. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe drgania skrętne, redukcja drgań, elementy piezoelektryczne, MES, MRS

torsional vibrations, reduction vibrations, piezoelectric elements, FEM, FDM
Abstrakt
W pracy omówiona została koncepcja zastosowania elementów piezoelektrycznych do redukcji drgań skrętnych belek. W przypadku belek Bernoulliego-Eulera o przekroju prostokątnym, dla których stosunek ... więcej

The thesis presents and describes a concept of applying piezoelectric patches for the purpose of reducing torsional vibration of beams. In case of Bernoulli-Euler beams with rectangular cross-section in ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Mechaniczny

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/