Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Bukowczan, Artur

Otrzymywanie i badanie właściwości nanokompozytów ciekłokrystaliczny poliuretan/poliedryczny silseskwioksan : praca doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor prof. dr hab. inż. Krzysztof Pielichowski
Promotor pomocniczy dr inż. Edyta Hebda
Tytuł równoległy [Synthesis and characterization of liquid crystalline polyurethane/polyhedral silesquioxane nanocomposites]
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2021
Język polski
Liczba stron 137
Oznaczenie ilustracji rys., schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 115-134
Bibliografia (liczba pozycji) 244
Charakter pracy publikacja naukowa
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
Opis bibliograficzny
Otrzymywanie i badanie właściwości nanokompozytów ciekłokrystaliczny poliuretan/poliedryczny silseskwioksan : praca doktorska = [Synthesis and characterization of liquid crystalline polyurethane/polyhedral ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe ciekłokrystaliczne poliuretany, ciekłokrystaliczność, nanokompozyty, POSS

liquid crystalline polyurethanes, liquid crystallinity, nanocomposites, POSS
Abstrakt
W pracy przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące otrzymywania i charakteryzowania właściwości ciekłokrystalicznych poliuretanów modyfikowanych poliedrycznymi oligomerycznymi silseskwioksanami ... więcej

Selected issues concerning the preparation and characterization of liquid crystalline properties of polyurethanes modified with polyhedral oligomeric silsesquioxanes (POSS) have been studied. Methodology ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/