Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Franta, Julian

Rola dworców kolejowych w strukturze przestrzeni publicznych współczesnego miasta : praca doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor prof. dr hab. inż. arch. Jacek Gyurkovich
Tytuł równoległy The role of railway stations in the structure of public spaces of a modern city
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2021
Język polski
Liczba stron [2], 316 (w tym złoż.)
Oznaczenie ilustracji il. (gł. kolor.)
Bibliografia (na str.) 265-285
Charakter pracy publikacja naukowa
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
Opis bibliograficzny
Rola dworców kolejowych w strukturze przestrzeni publicznych współczesnego miasta : praca doktorska = The role of railway stations in the structure of public spaces of a modern city / Julian Franta. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe dworzec kolejowy, przestrzeń publiczna, zespół hybrydowy, hybrydyzacja, miejska struktura symbiotyczna

railway station, public space, hybrid complex, hybridization, urban symbiotic structure
Abstrakt
We współczesnych śródmieściach coraz większym problemem staje się znalezienie przestrzeni pod nowe przedsięwzięcia urbanistyczno-architektoniczne. Stąd znaczenie takich terenów, które zdominowane ... więcej

In modern city centres it is becoming increasingly difficult to find space for new urban and architectural developments. Hence the importance of such areas, which so far have been dominated by one function ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Architektury

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/