Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Szymkiewicz, Krzysztof

Effect of plasma and gas nitriding on microstructure of Ti-6Al-7Nb alloy : PhD thesis

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor prof. dr hab. inż. Jerzy Morgiel
Tytuł równoległy [Wpływ azotowania plazmowego i gazowego na mikrostrukturę stopu Ti-6Al-7Nb]
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2021
Język angielski
Liczba stron 116
Oznaczenie ilustracji rys., schem., tab.
Bibliografia (na str.) 99-106
Bibliografia (liczba pozycji) 87
Charakter pracy publikacja naukowa
Oznaczenie streszczenia Abstr.
Uwagi ISBN 978-83-60768-55-6
Opis bibliograficzny
Effect of plasma and gas nitriding on microstructure of Ti-6Al-7Nb alloy : PhD thesis = [Wpływ azotowania plazmowego i gazowego na mikrostrukturę stopu Ti-6Al-7Nb] / Krzysztof Szymkiewicz. – Kraków, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe Ti-6Al-7Nb, plasma nitriding, gas nitriding, microstructure, TEM, SEM

Ti-6Al-7Nb, azotowanie plazmowe, azotowanie gazowe, mikrostruktura, TEM, SEM

dodatkowe informacje
Afiliacja publikacji/Instytut PK Spoza PK [-]

zasób
Jednostka nadająca stopień Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN

odnośniki
Link do publikacji Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN. Karta informacyjna o pracy badawczej  
Projekt WND-POWR.03.02.00-00-I043/16 (Międzynarodowe interdyscyplinarne studia doktoranckie z zakresu nauk o materiałach z wykładowym językiem angielskim)
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/