Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Aleksandrowicz, Jan Hipolit

Modele optymalizacji przydziału taboru do linii miejskiego transportu zbiorowego : praca doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor prof. dr hab. inż. Wiesław Starowicz
Promotor pomocniczy dr inż. Daniel Kubek
Tytuł równoległy [Models for optimising the allocation of vehicles to urban public transport lines]
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2022
Język polski
Liczba stron 187
Oznaczenie ilustracji il. (w tym kolor.)
Bibliografia (na str.) 144-158
Charakter pracy publikacja naukowa
Oznaczenie streszczenia Streszcz. ang.
Opis bibliograficzny
Modele optymalizacji przydziału taboru do linii miejskiego transportu zbiorowego : praca doktorska = [Models for optimising the allocation of vehicles to urban public transport lines] / Jan Hipolit Aleksandrowicz. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe przydział taboru, optymalizacja w transporcie, publiczny transport zbiorowy

vehicles allocation, transport optimization, urban public transport
Abstrakt
W pracy przedstawiono zagadnienie modeli optymalizacyjnych przydziału taboru do linii w miejskim transporcie zbiorowym. Pracę podzielono na cztery części.
W pierwszym rozdziale przedstawione zostało ... więcej

The paper presents the issue of optimization models for the allocation of vehicles to lines in urban public transport. The paper is divided into four parts.
The first chapter presents the meaning and ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii Lądowej

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/