Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Janowiec, Filip

Zarządzanie ryzykiem robót dodatkowych w przedsięwzięciach budowy infrastruktury kolejowej : rozprawa doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor dr hab. inż. Agnieszka Leśniak, prof. PK
Tytuł równoległy [Risk management of additional works in railway infrastructure construction projects]
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2021
Język polski
Liczba stron 219
Oznaczenie ilustracji rys., schem., tab.
Bibliografia (na str.) 169-188
Bibliografia (liczba pozycji) 261
Charakter pracy publikacja naukowa
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
Opis bibliograficzny
Zarządzanie ryzykiem robót dodatkowych w przedsięwzięciach budowy infrastruktury kolejowej : rozprawa doktorska = [Risk management of additional works in railway infrastructure construction projects] ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe zarządzanie ryzykiem, kolejowe roboty budowlane, roboty dodatkowe, ocena ryzyka

risk management, railway construction works, additional works, risk assessment
Abstrakt
Tematem dysertacji jest próba omówienia zjawiska robót dodatkowych, które występują podczas realizacji inwestycji kolejowych w Polsce. Autor zaproponował aby wpływ robót dodatkowych został przedstawiony ... więcej

The topic of the dissertation is an attempt to discuss the phenomenon of additional works that occur during the implementation of railway investments in Poland. The author proposed that the impact of additional ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii Lądowej

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/