Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Porada, Karolina

Sztuka kształtowania krajobrazu po sztuce ziemi : awangarda architektury krajobrazu a przemiany w projektowaniu przestrzeni publicznych od lat 80-tych XX wieku do 2016 roku ze szczególnym uwzględnieniem Nature-based Solutions : praca doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor prof. dr hab. inż. arch. Agata Zachariasz
Tytuł równoległy The art of landscape planning after land art : the avant-garde of landscape architecture and the changes in the design of public spaces from the 1980s to 2016 with a significant reference on Nature-based Solutions
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2022
Język polski
Liczba stron 236
Oznaczenie ilustracji fot., rys., tab.
Bibliografia (na str.) 152-167
Charakter pracy publikacja naukowa
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
Opis bibliograficzny
Sztuka kształtowania krajobrazu po sztuce ziemi : awangarda architektury krajobrazu a przemiany w projektowaniu przestrzeni publicznych od lat 80-tych XX wieku do 2016 roku ze szczególnym uwzględnieniem ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe park zrównoważony, Nature-based Solutions, awangarda, formy ziemne, park miejski

sustainable park, Nature-based Solutions, avantgarde, earthen forms, city park
Abstrakt
Tematem rozprawy jest analiza i ocena współczesnych parków miejskich w których pojawiają się formy ziemne i które odpowiadają najnowszym tendencjom związanym z projektowaniem parków ekologicznych. ... więcej

The subject of the dissertation is the analysis and evaluation of contemporary urban parks in which earth forms appear and which follow recent trends in ecological park design. Ecological parks are characterised ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Architektury

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/