Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Rodak, Łukasz

Wpływ parametrów tworzenia mieszanki wodorowo-powietrznej na przebieg procesu spalania w silniku z zapłonem iskrowym : praca doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor prof. dr hab. inż. Marek Brzeżański
Tytuł równoległy [Influence of parameters of hydrogen-air mixture formation on the course of the combustion process in a spark ignition engine]
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2022
Język polski
Liczba stron 100
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 97-100
Bibliografia (liczba pozycji) 62
Charakter pracy publikacja naukowa
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
Opis bibliograficzny
Wpływ parametrów tworzenia mieszanki wodorowo-powietrznej na przebieg procesu spalania w silniku z zapłonem iskrowym : praca doktorska = [Influence of parameters of hydrogen-air mixture formation on ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe wodór, wtrysk bezpośredni, paliwa alternatywne

hydrogen, direct injection, alternative fuels
Abstrakt
Praca dotyczy rozwiązania naukowego celu badawczego, jakim jest opracowanie i weryfikacja koncepcji nowatorskiego systemu zasilania i spalania mieszanki wodorowo-powietrznej w tłokowym silniku spalinowym ... więcej

The work concerns the solution of the scientific research objective, which is the development and verification of the concept of an innovative system for supplying and combustion of a hydrogen-air mixture ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Mechaniczny

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/