Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Schnotale, Grzegorz

Ilustracja procesu projektowego : wybrane zagadnienia metodyki prezentacji idei architektury na podstawie analizy przykładów projektów konkursowych nagrodzonych przez Międzynarodową Unię Architektów w latach 2010-2020 : rozprawa doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor prof. dr hab. inż. arch. Maria Jolanta Żychowska
Tytuł równoległy Illustration of the design process : selected issues of the methodology of presenting the idea of architecture based on the analysis of examples of competition designs awarded by the International Union of Architects in 2010-2020
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2021
Język polski
Liczba stron 202
Oznaczenie ilustracji il.
Bibliografia (na str.) 184-191
Charakter pracy publikacja naukowa
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
Opis bibliograficzny
Ilustracja procesu projektowego : wybrane zagadnienia metodyki prezentacji idei architektury na podstawie analizy przykładów projektów konkursowych nagrodzonych przez Międzynarodową Unię Architektów ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe architektura, ilustracja, prezentacja, idea, konkurs architektoniczny

architecture, illustration, presentation, idea, architectural competition
Abstrakt
Przedmiotem pracy jest poznanie zasad obrazowania procesu projektowego w kontekście konkursów architektonicznych, w których to architekt kreując odpowiedź na zadanie konkursowe wybiera wizualną formę ... więcej

The subject of the work is to study the principles of illustrating the design process in the context of architectural competitions, in which the architect, creating a response to the competition task, ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Architektury

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/