Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Drabczyk, Anna

Nanocząstki magnetyczne jako nośniki leków przeciwnowotworowych : rozprawa doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor dr hab. inż. Bożena Tyliszczak, prof. PK
Promotor pomocniczy dr n. biol. lek. med. Magdalena Kędzierska
Tytuł równoległy Magnetic nanoparticles as carriers of anticancer drugs
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2022
Język polski
Liczba stron 180
Oznaczenie ilustracji rys., schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 160-173
Bibliografia (liczba pozycji) 219
Charakter pracy publikacja naukowa
Opis bibliograficzny
Nanocząstki magnetyczne jako nośniki leków przeciwnowotworowych : rozprawa doktorska = Magnetic nanoparticles as carriers of anticancer drugs / Anna Drabczyk. – Kraków, 2022. – 180 k. : rys., schem., ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe nanocząstki magnetyczne, pegylowane nanocząstki magnetyczne, terapia antynowotworowa, nośniki leków, celowane dostarczanie leków

magnetic nanoparticles, pegylated magnetic nanoparticles, anticancer therapy, drug carriers, targeted drug delivery
Abstrakt
Celem niniejszej rozprawy było opracowanie nanocząstek magnetycznych o funkcjonalizowanej powierzchni połączonej z wybranymi lekami chemioterapeutycznymi. Ze względu na to, że nanocząstki magnetyczne ... więcej

The main purpose of this dissertation was to develop magnetic nanoparticles with a functionalized surface combined with selected chemotherapeutic drugs. Due to the fact that magnetic nanoparticles react ... więcej

dodatkowe informacje
Afiliacja publikacji/Instytut PK Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej [C]

zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/