Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Dudek, Marta

Samozaleczanie rys w tworzywach cementowych za pomocą makrorurek z wypełnieniem żywicznym : rozprawa doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor dr hab. inż. Teresa Stryszewska, prof. PK
Tytuł równoległy Self-healing of cracks in cementitious materials with resin-filled macrotubes
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2022
Język polski
Liczba stron 173
Oznaczenie ilustracji rys., schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 111-120
Bibliografia (liczba pozycji) 116
Charakter pracy publikacja naukowa
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
Opis bibliograficzny
Samozaleczanie rys w tworzywach cementowych za pomocą makrorurek z wypełnieniem żywicznym : rozprawa doktorska = Self-healing of cracks in cementitious materials with resin-filled macrotubes / Marta ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe samoleczenie, leczenie autonomiczne, beton, tworzywa cementowe, makrorurki

self-healing, autonomous self-healing, concrete, cementitious materials, macrotubes
Abstrakt
Rozprawa doktorska dotyczy zagadnienia modyfikacji tworzyw cementowych z zastosowaniem rurek wypełnionych środkiem leczniczym w celu zaleczenia rys powstałych w trakcie eksploatacji danego elementu. ... więcej

Doctoral dissertation concerns the issue of modification of cementitious materials with the use of tubes filled with a healing agent in order to fill the cracks formed during the operation of a given element. ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Inżynierii Lądowej

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/