Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Korniejenko, Kinga

Mechanical performance of inorganic polymer fiber-reinforced alkali-activated composites

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł źródła Advanced Fiber-Reinforced Alkali-Activated Composites. Design : Mechanical Properties, and Durability
Redaktor źródła Çevik, Abdulkadir; Niş, Anil
Miejsce wydania Amsterdam [etc.]
Wydawca Elsevier
Wydawnictwo według MEiN Elsevier
Data wydania 2023
Język angielski
Zakres stron 243-266
Oznaczenie ilustracji fot., rys., tab.
Bibliografia (na str.) 262-266
Bibliografia (liczba pozycji) 70
ISBN 978-0-443-15301-3
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Mechanical performance of inorganic polymer fiber-reinforced alkali-activated composites / Kinga Korniejenko // W: Advanced Fiber-Reinforced Alkali-Activated Composites. Design : Mechanical Properties, ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [792400] Inżynieria materiałowa
[790000] Zagadnienia ogólne i międzydyscyplinarne nauk stosowanych oraz gałęzi gospodarki narodowej
Słowa kluczowe alkali-activated composite, geopolymer composite, glass fiber, basalt fiber, silicon carbide fiber, mechanical properties
Abstrakt
The main aim of the article is to analyze the investigation connected with mechanical properties of selected inorganic fiber-reinforced AACs, summarize the state of the art in this area, and show challenges ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Dyscyplina inżynieria materiałowa

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/