Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Gorgol, Natalia K.

Idea „Smart City” a budowa formy urbanistycznej na wybranych przykładach : praca doktorska

typ: rozprawa doktorska

 

Promotor prof. dr hab. inż. arch. Anna Agata Kantarek
Tytuł równoległy The idea of Smart City and the creation of the urban form on selected examples
Miejsce wydania Kraków
Data wydania 2021
Język polski
Liczba stron 254 (w tym złoż.)
Oznaczenie ilustracji il. (gł. kolor.)
Bibliografia (na str.) 235-242
Charakter pracy publikacja naukowa
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
Opis bibliograficzny
Idea „Smart City” a budowa formy urbanistycznej na wybranych przykładach : praca doktorska = The idea of Smart City and the creation of the urban form on selected examples / Natalia K. Gorgol. – ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe Smart City, forma urbanistyczna, rozwój współczesnych miast, teoria urbanistyki, projektowanie urbanistyczne

Smart City, urban form, development of contemporary cities, urban theory, urban design
Abstrakt
Przedmiotem dysertacji jest korelacja pomiędzy ideą „Smart City” a formą urbanistyczną. Korelacja pomiędzy tymi pojęciami rozumiana jest jako możliwość wzajemnego i równorzędnego oddziaływania. ... więcej

The subject of the Ph.D. Thesis is the correlation between the idea of Smart City and the urban form. The correlation between these terms is understood as a possibility of mutual and equal interaction ... więcej

dodatkowe informacje
zasób
Jednostka nadająca stopień Politechnika Krakowska. Wydział Architektury

odnośniki
Link do publikacji w Repozytorium Politechniki Krakowskiej  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozprawy doktorskie


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/