Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (44369)
Inne bazy bibliograficzne (14764)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2185)
       Renowacje i Zabytki (194)
       Spotkania z Zabytkami (396)
       Ochrona Zabytków (266)
       Teka Komisji Urbanistyki i Architektury (248)
       Rocznik Krakowski (1026)
       Teka Grona Konserwatorów Galicyi Zachodniej (22)
       Atlas Twierdzy Kraków (26)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (2)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7632)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Inne bazy bibliograficzne (2185)Katalog BPK

© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/