Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (43238)
Inne bazy bibliograficzne (14651)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2084)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7622)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Rocznik Krakowski

typ: opisy bibliograficzne

  

Wydawca Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa
ISSN 0080-3499
Kolekcja
Architektura i Sztuka KrakowaElementy tej kolekcji: 1016
poprzednie
1 ... 464748495051

Łuszczkiewicz, Władysław
Najstarszy Kraków na podstawie badania dawnej topografii
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1899

Członkowie Towarzystwa [Miłośników Historyi i Zabytków Krakowa]
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1898

Sprawozdanie Towarzystwa miłośników historyi i zabytków Krakowa za rok 1897
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1898
Wawel-Louis, Józef
Pierwsza rekrutacya w Krakowie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1898
Krzyżanowski, Stanisław
Morsztynowie w XV wieku : karta z dziejów krakowskiego patrycyatu
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1898
Potkański, Karol
Kraków przed Piastami
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1898
Chmiel, Adam
Herby Cyrusów mieszczan krakowskich
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1898
Lepszy, Leonard
Cech złotniczy w Krakowie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1898
Estreicher, Stanisław
Ustawy przeciwko zbytkowi w dawnym Krakowie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1898
Wyspiański, Stanisław
Dawna polichromia kościoła św. Krzyża w Krakowie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1898
Tomkowicz, Stanisław
Pogrzeb zamożnego mieszczanina krakowskiego w XVII wieku
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1898
Estreicher, Karol
Teatr krakowski
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1898
Tomkowicz, Stanisław
Prałatówka parafii N. P. Maryi w Krakowie i jej architekci
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1898
Kutrzeba, Stanisław
Piwo w średniowiecznym Krakowie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1898
Łuszczkiewicz, Władysław
Stare cmentarze krakowskie, ich zabytki sztuki i obyczaju kościelnego
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1898
Piekosiński, Franciszek
Sala gotycka w kamienicy hetmańskiej w Krakowie
Typ: opis bibliograficzny artykułu
Data wydania: 1898

poprzednie
1 ... 464748495051

© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/