Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

LIX Konferencja Naukowa, 2013

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 2013
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 110
poprzednie
123456
następne

Nepelski, Krzysztof
Ocena nośności podłoża gruntowego pod fundamentem bezpośrednim w nawiązaniu do norm europejskich
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Meyer, Zygmunt; Szmechel, Grzegorz
Wybór funkcji aproksymującej parametry modelu- krzywej obciążenie osiadanie dla pali prefabrykowanych na podstawie testów statycznych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Kumor, Maciej Kordian; Kumor, Łukasz Aleksander; Farmas, Joanna
Badanie związków korelacyjnych parametrów zagęszczenia nasypu budowlanego w warunkach in situ
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej oraz Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Gąska, Piotr
Analiza numeryczna konstrukcji systemu rozsączającego wody opadowe
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Gazda, Lucjan; Franus, Małgorzata
Projektowanie geotechniczne w warunkach występowania pokryw lessowych Płaskowyżu Nałęczowskiego
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Borowski, Witold; Zyga, Jacek
Geodezyjna ocena osiadań powierzchni terenu wokół kopalni Bogdanka w latach 1976-1983
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Telejko, Marek; Zender-Świercz, Ewa; Piotrowski, Jerzy Zbigniew
Jakość powietrza w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Nowak, Henryk
Wpływ oddziaływania cieplnego promieniowania środowiska zewnętrznego na wyniki termowizyjnych badań budynków
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Kubik, Jan; Kucharczyk, Andrzej
Odsalanie powierzchni zabytkowych wypraw
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Heim, Dariusz ; Klemm, Katarzyna
Modelowanie elementów mikroklimatu w otoczeniu obiektów zabytkowych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Grudzińska, Magdalena
Dobór typu oszklenia ze względu na ograniczenie zużycia energii w pomieszczeniach mieszkalnych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Bieda, Wacław; Radoń, Jan; Nawalany, Grzegorz
Wymiana ciepła między nieizolowaną termicznie oborą a gruntem w badaniach eksperymentalnych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Sudoł, Ewa; Sulik, Paweł
Problematyka wykorzystania drewna egzotycznego w zewnętrznych przegrodach budowlanych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Hnidec, Bohdan
Żelbetowa konstrukcja szkieletowa z jednolitych elementów prefabrykowanych dla budownictwa na obszarach wiejskich
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Chruściel, Wojciech; Sulik, Paweł
Stosowanie metod uproszczonych przy wymiarowaniu wg EC6 a bezpieczeństwo konstrukcji murowych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Chądzyński, Andrzej; Piróg, Marek
Obiekty do przechowywania owoców, warzyw lub ziemniaków
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Szlendak, Jerzy K.; Oponowicz, Piotr L.
Nośność węzłów kratownicowych typu N z rur prostokątnych o połączeniach w formie klucz-zamek
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Szczerba, Radosław
Nośność i stateczność stalowych belek o przekroju ceowym
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Skwarek, Marcin; Hulimka, Jacek
Pomiary charakterystyk dynamicznych jako element projektowania wspomaganego badaniami przy wyznaczaniu obciążenia wiatrem stalowych wież kratowych wg Eurokodu
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Robak, Aleksander
Badania uszkodzonych elementów ram rusztowań systemu fasadowego
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2013
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB

poprzednie
123456
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/