Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50018)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XVII Konferencja Naukowa, 1971

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1971
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 120
poprzednie
123456
następne

Nowara, Wiesław; Kozakiewicz, Tadeusz
Aktualny stan badań elementów ze zbrojonego silikatu formowanego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1971
Nowakowski, Bolesław; Tan Qui, Nguyen
Niektóre wyniki badań korozji betonu w wodzie morskiej w warunkach Wietnamu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1971
Muszyński, Władysław; Broniewski, Tadeusz; Mierzwa, Janusz
Odporność betonowych fundamentów na działanie agresywnych wód gruntowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1971
Mazur, Stanisław
Asfalty modyfikowane szkłem wodnym sodowym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1971
Matyszewski, Tomisław; Ambrożewicz, Grzegorz; Frankowicz, Marian
Wpływ zawilgocenia na własności cieplne betonów lekkich na kruszywie keramzytowym i agloporytowym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1971
Marcinkowski, Stefan; Macieik, Lesław
Niektóre cechy kruszyw sztucznych glinoporytowych oraz ich wpływ na betony izolacyjne ścian osłonowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1971
Łangowski, Jan
Wybrane zagadnienia korozji nieotulonych drutów stalowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1971
Lisowski, Stefan
Zastosowanie metakrylanu metylu do modyfikowania stwardniałych betonów konstrukcyjnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1971
Kuczyński, Władysław
Dobór składu ciężkich betonów osłonowych metodą iteracji
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1971
Kopyciński, Bronisław
Zaczynożądność kruszywa jako podstawa projektowania betonu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1971
Kledzik, Wiesław
Wpływ charakterystyk betonu na prędkość rozchodzenia się fal ultradźwiękowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1971
Grabiec, Kalikst; Wiatrak-Bogucka, Janina; Witkowski, Zygmunt
Ocena zjawisk reologicznych w keramzytobetonie o strukturze zwartej
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1971
Czerski, Zdzisław; Sobczyk, Edward
Doświadczenia i wyniki badań w zakresie stosowania antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji kablobetobowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1971
Czarnowski, Kazimierz; Zając, Jerzy
Uwagi na temat badania przyczepności wypraw budowlanych do podłoży w świetle badań i przepisów normowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1971
Chrabczyński, Grzegorz; Zawisławska, Elżbieta
Samoocieplanie betonów zwykłych na spoiwach cementowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1971
Świszczowski, Stefan
Optymalizacja konstrukcji estakad przenośników taśmowych metodą programowania dynamicznego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1971
Matysiak, Antoni
Nowy sposób i teoretyczne podstawy wprowadzania wstępnych naprężeń w konstrukcjach metalowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1971
Kuś, Stanisław; Wilczyński, Romuald
Badania i analiza fałdowego dźwigara stalowego o kształcie parabolicznym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1971
Kowal, Zbigniew; Rykaluk, Kazimierz
Badanie aluminiowej płyty trójkątnej podpartej sprężyście w strefach narożnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1971
Kasiński, Jerzy; Kwiatkowski, Józef; Pancewicz, Zygmunt
Stateczność środników blachownic w ujęciu różnych norm projektowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1971

poprzednie
123456
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/