Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

XVII Konferencja Naukowa, 1971

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 1971
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 120
poprzednie
123456
następne

Przystański, Jerzy
Wpływ zmiany zawilgocenia iłów plioceńskich na stateczność fundamentów na przykładzie awarii budynku mieszkalnego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1971
Piwowarski, Krzysztof; Stupnicki, Wiesław
Obliczanie zginanych bezprzekątniowych dźwigarów strunobetonowych w świetle doświadczeń
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1971
Pieczyrak, Jacek
O projektowaniu stóp bliźniaczych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1971
Palotás, László
Stress rearrangement in concrete due to creep
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1971
Mielczarek, Zbigniew
Analiza stopnia monolityczności zginanych belek złożonych w przekrojach położonych w dowolnej odległości od podpór
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1971
Lewicki, Bohdan; Pawlikowski, Jan; Kotlicki, Walery
Analiza zapasu bezpieczeństwa związanego z nośnością ścian betonowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1971
Lenkiewicz, Władysław
Zagadnienie nośności żelbetowych belek zespolonych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1971
Ledwoń, Józef
Metody zabezpieczeń budowli na terenach zapadliskowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1971
Krzysztofiak, Marian
Analiza badań wytrzymałości i odkształcalności betonów zwykłych przy obciążeniach złożonych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1971
Król, Wilhelm; Kania, Andrzej
Z badań modelowych współpracy stropów ze ścianami budynku na wyginanym podłożu - terenie górniczym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1971
Kosiorek, Konrad; Szuchnicki, Wiesław; Szulczyński, Tadeusz
Wpływ częściowego wstępnego uplastycznienia strefy przywęzłowej na pracę elementarnych rusztów żelbetowych i ich nośność
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1971
Kałużyńska-Marynowska, Barbara; Kolendowicz, Tadeusz
Problemy statyczne przy projektowaniu ronda podziemnego we Wrocławiu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1971
Janowski, Zbigniew
Doraźne ugięcia zbrojonych elementów z betonów lekkich w świetle normy PN/B-03264
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1971
Hop, Tadeusz
Ustroje zespolone z betonu cementowego i polimerowego
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1971
Godycki-Ćwirko, Tadeusz; Ulańska, Danuta
Racjonalne projektowanie strefy przypodporowej belek żelbetowych obciążonych na wysokości żebra w świetle badań eksperymentalnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1971
Dąbrowski, Kazimierz
Stany graniczne strefy przypodporowej belek z keramzytobetonu
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1971
Danilecki, Władysław
Wyznaczanie dopuszczalnych rozwartości rys w betonie konstrukcji żelbetowych w różnych środowiskach agresywnych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1971
Czkwianianc, Artem; Godycki-Ćwirko, Tadeusz
Zarysowanie i niszczenie strefy przypodporowej jednoprzęsłowych belek żelbetowych o różnie ukształtowanym zbrojeniu głównym
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1971
Ciaś, Andrzej
Ugięcia pod obciążeniem długotrwałym żebrowanych płyt keramzytobetonowych
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1971
Biliński, Tadeusz; Marcinkowski, K.
Analiza konstrukcyjno-materiałowa żelbetowych słupowych stacji transformatorowych typu STS
Typ: referat opublikowany w książce
Data wydania: 1971

poprzednie
123456
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/