Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Marek Jodko; Barbara Kowalska; Zygmunt Kowalski; Krystyna Kozień

Przebadanie i adaptacja metod analitycznych celem uproszczenia analiz fosforanu paszowego

typ: niepublikowana praca

 

Rok ukończenia pracy 1994
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej

tematyka
Rodzaj pracy naukowa
Klasyfikacja PKT [252300] Chemia analityczna
[492500] Przemysł organiczny
[250000] Chemia
[490000] Przemysł chemiczny
Słowa kluczowe autorskie Fosforan paszowy
Tlenek wapnia
Pieciotlenek fosforu

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/