Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012)

typ: opisy bibliograficzne

  

Kolekcja
Inne bazy bibliograficzneElementy tej kolekcji: 4941
123456 ... 248
następne

Andrzej Adamski; Krzysztof Florek; Magdalena Stańczak; Grzegorz Hełdak; Daniel Kubek
Rozwój platformy HITS (Hierarchical Inteligent Integrated Systems)
typ: niepublikowana praca
Wiesław Starowicz; Zofia Bryniarska; Andrzej Chyba; Jolanta Żurowska; Sabina Puławska; Waldemar Parkitny
Badania procesów i systemów transportowych oraz logistycznych - I etap
typ: niepublikowana praca
Sabina Puławska
Badania możliwości oceny dostępności transportu miejskiego i regionalnego - I etap
typ: niepublikowana praca
Piotr Burak-Gajewski; Paweł Żuk
Wybrane zagadnienia projektowania obiektów użyteczności publicznej. Architektura modernistyczna jako nośnik rozwoju cywilizacyjnego
typ: niepublikowana praca
Piotr Burak-Gajewski; Ewelina Galas
Wybrane zagadnienia projektowania obiektów użyteczności publicznej. Przezroczystość w architekturze współczesnej
typ: niepublikowana praca
Wojciech Chmielewski; Janusz Purski; Anna Porębska; Marek Lisowski; Janusz Barnaś; Kazimierz Butelski; Witold Gilewicz; Ewelina Galas; Magdalena Kozień-Woźniak; Tomasz Kapecki; Wiesław Michałek; Paweł Żuk; Lukas Olma; Marta Nowak; Piotr Burak-Gajewski
Wybrane zagadnienia projektowania obiektów użyteczności publicznej. O niektórych cechach uformowań przestrzennych obiektów użyteczności publicznej
typ: niepublikowana praca
Piotr Burak-Gajewski; Wiesław Michałek
Wybrane zagadnienia projektowania obiektów użyteczności publicznej. Wpływ uwarunkowań urbanistycznych na koncepcję przestrzenno-funkcjonalną obiektów widowiskowych
typ: niepublikowana praca
Piotr Burak-Gajewski; Anna Porębska
Wybrane zagadnienia projektowania obiektów użyteczności publicznej. Rytm - idea kompozycji architektonicznej
typ: niepublikowana praca
Piotr Burak-Gajewski; Magdalena Kozień-Woźniak
Wybrane zagadnienia projektowania obiektów użyteczności publicznej. Wybrane zagadnienia z zakresu kształtowania współczesnych obiektów teatralnych
typ: niepublikowana praca
Piotr Burak-Gajewski; Marta Nowak
Wybrane zagadnienia projektowania obiektów użyteczności publicznej. Analiza przemian wizualnych, wywołanych modernizacją budynków modernistycznych
typ: niepublikowana praca
Piotr Burak-Gajewski; Lukas Olma
Wybrane zagadnienia projektowania obiektów użyteczności publicznej. Maszyny i architektura
typ: niepublikowana praca
Piotr Burak-Gajewski; Janusz Purski
Wybrane problemy interwencji architektonicznej w strukturę obiektów istniejących
typ: niepublikowana praca
Gerhard Durschke
Sens i forma w architekturze. Estetyka architektury modernizmu
typ: niepublikowana praca
Ewa Heger
Przemiany użyteczności domu mieszkalnego - wybrane zagadnienia
typ: niepublikowana praca
Piotr Gajewski; Janusz Barnaś
Obiekty widowiskowo-sportowe
typ: niepublikowana praca
Marcin Głuchowski
Ku współczesnemu kwartałowi architektury mieszkaniowej. Poszukiwanie przestrzeni przyjaznej w architekturze mieszkaniowej wielorodzinnej
typ: niepublikowana praca
Anna Bojęś-Białasik
Geneza i rozwój średniowiecznej i wczesno nowożytnej myśli technicznej oraz rozwiązań inżynieryjnych w wybranych małopolskich klasztorach średniowiecznych
typ: niepublikowana praca
Wojciech Chmielewski
Centra konferencyjno-kongresowe w Polsce. Rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne obiektów i zespołów o standardzie europejskim
typ: niepublikowana praca
Jacek Czechowicz
Architektura sakralna Krakowa z przełomu XIX i XX wieku oraz kontekst stylistyczny wcześniejszych epok
typ: niepublikowana praca
Marcin Galas; Maria Misiągiewicz
Architektura mieszkaniowa wielorodzinna
typ: niepublikowana praca

123456 ... 248
następne

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/