Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Piotr Burak-Gajewski; Magdalena Kozień-Woźniak

Wybrane zagadnienia projektowania obiektów użyteczności publicznej. Wybrane zagadnienia z zakresu kształtowania współczesnych obiektów teatralnych

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Selected issues of Public Buildings architectural design. The Selected Issues of Designing Contemporary Theater Buildings
Rok ukończenia pracy 2012
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Wydział Architektury

tematyka
Rodzaj pracy naukowa
Klasyfikacja PKT [640000] Architektura
Słowa kluczowe autorskie Projektowanie architektoniczne
Projektowanie
Architectural design
Design
Abstrakt
Systematyka związków funkcjonalno-przestrzennych w obiektach widowiskowych w zależności od warunków wynikających z lokalizacji obiektu w mieście. Analizie poddawane są wybrane obiekty zrealizowane, ... więcej

The development of a systematization of spatial and functional ties in entertainment buildings, depending on the characteristics stemming from a building's location within the city. The research focuses ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/