Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Piotr Burak-Gajewski; Paweł Żuk

Wybrane zagadnienia projektowania obiektów użyteczności publicznej. Architektura modernistyczna jako nośnik rozwoju cywilizacyjnego

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Selected issues of Public Buildings architectural design. Modern architecture as a platform of a culture development
Rok ukończenia pracy 2012
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Wydział Architektury

tematyka
Rodzaj pracy naukowa
Klasyfikacja PKT [640000] Architektura
Słowa kluczowe autorskie Projektowanie architektoniczne
Modernizm
Architectural design
Modern movement
Abstrakt Architektura modernistyczna, zwłaszcza ta z okresu międzywojennego wprowadzała nie tylko nową estetykę obiektów, ale również nowe materiały i technologie. Proces ten można prześledzić na przykładzie obiektów transportu.

Modern architecture, especially this constructed in the thirties inproduced not a more new aesthetics but also new materials and technologies. This process can be examined on the example of transportation system buildings.

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/