Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012)

typ: opisy bibliograficzne

  

Kolekcja
Inne bazy bibliograficzneElementy tej kolekcji: 4941
poprzednie
123456789 ... 248
następne

Dariusz Kozłowski; Anna Mielnik; Piotr Stalony-Dobrzański; Maciej Skaza; Ewa Heger; Tomasz Kozłowski; Marcin Charciarek; Rafał Zawisza; Przemysław Bigaj; Ernestyna Szpakowska
Atlas architektury współczesnej - dom jednorodzinny
typ: niepublikowana praca
Tomasz Smuga
Architektura z betonu
typ: niepublikowana praca
Ernestyna Szpakowska
Architektura narracyjna
typ: niepublikowana praca
Karolina Pacholewicz
Architektura muzeów i galerii
typ: niepublikowana praca
Karolina Pacholewicz; Karolina Pacholewicz
Architektura muzeów i galerii
typ: niepublikowana praca
Rafał Zawisza
Architektura abstrahująca od własnych kodów
typ: niepublikowana praca
Maria Misiągiewicz
Architektoniczne myślenie albo gra z przestrzenią
typ: niepublikowana praca
Tomasz Kapecki
Adaptacje obiektów poprodukcyjnych na użyteczność publiczną
typ: niepublikowana praca
Szymon Hernik
Zastosowanie materiałów gradientowych do projektowania implantów kości na podstawie modelu numerycznego, opartego o równania Terzaghi'ego sprzężone z równaniami piezoelektryczności oraz mechaniki uszkodzeń
typ: niepublikowana praca
Błażej Skoczeń; Grzegorz Milewski; Jacek Krużelecki; Marek Książek; Artur Ganczarski
Rozwijanie metod analizy, optymalizacji i diagnostyki złożonych struktur fizycznych
typ: niepublikowana praca
Jakub Tabin
Rozbudowa stanowiska kriogenicznego do analizy właściwości wytrzymałościowych materiałów plastycznych w ultra-niskich temperaturach. Przeprowadzenie badań doświadczalnych na próbkach wykonanych ze stali austenitycznej oraz z nadprzewodników niskotemperaturowych w temperaturze ciekłego azotu (77K) i ciekłego helu (4,2K)
typ: niepublikowana praca
Aneta Liber-Kneć
Ocena wpływu procesu degradacji w warunkach symulowanego środowiska biologicznego na zmiany właściwości mechanicznych biopolimerów biodegradowalnych i tkanek
typ: niepublikowana praca
Katarzyna Tajs-Zielińska
Metoda automatu komórkowego w zastosowaniu do optymalnego kształtowania elementów konstrukcyjnych
typ: niepublikowana praca
Agnieszka Chojnacka-Brożek
Analiza wytrzymałościowa rekonstrukcji zębów leczonych endodontycznie z wykorzystaniem implantów koronowo-korzeniowych wzmacnianych włóknem szklanym
typ: niepublikowana praca
Janusz German; Paweł Latus; Adam Zaborski; Bogusław Zając; Adam Kisiel; Małgorzata Michalska-Janus; Piotr Kordzikowski; Krzysztof Nowak; Zbigniew Mikulski; Marcin Chrzanowski
Wytrzymałość i odkształcalność materiałów z uwzględnieniem struktury materiału i czasu
typ: niepublikowana praca
Krzysztof Stypuła; Krzysztof Kozioł; Piotr Stecz
Polowe badania drgań budowli w aspekcie ochrony środowiska (metodyka, przypadki szczegółowe)
typ: niepublikowana praca
Leszek Mikulski; Henryk Laskowski; Marian Mikołajek; Dorota Kropiowska; Dorota Jasińska; Marian Świerczek
Optymalne kształtowanie belek ciągłych
typ: niepublikowana praca
Ewa Pabisek; Magdalena German; Aleksander Matuszak; Jerzy Pamin; Balbina Wcisło
Modele obliczeniowe wybranych nieliniowych zagadnień mechanicznych, ich realizacja komputerowa i zastosowania
typ: niepublikowana praca
Tadeusz Tatara; Filip Pachla; Piotr Kuboń
Działania dynamiczne generowane eksploatacją górniczą na powierzchniową zabudowę
typ: niepublikowana praca
Janusz Kawecki
Diagnostyka budowli z wykorzystaniem badań doświadczalnych i modeli obliczeniowych
typ: niepublikowana praca

poprzednie
123456789 ... 248
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/