Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Jakub Tabin

Rozbudowa stanowiska kriogenicznego do analizy właściwości wytrzymałościowych materiałów plastycznych w ultra-niskich temperaturach. Przeprowadzenie badań doświadczalnych na próbkach wykonanych ze stali austenitycznej oraz z nadprzewodników niskotemperaturowych w temperaturze ciekłego azotu (77K) i ciekłego helu (4,2K)

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Development of cryostat based set-up for experimental analysis of ductile materials at cryogenic temperature. Tensile test on austenitic and superconductor specimen at liquid nitrogen (77K) or liquid helium temperature (4,2K)
Rok ukończenia pracy 2012
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Mechaniki Stosowanej

tematyka
Rodzaj pracy naukowo-badawcza
Klasyfikacja PKT [240000] Fizyka
[370921] Stereomechanika. (Wytrzymałość materiałów. Wytrzymałość zmęczeniowa)
[381300] Materiały i podzespoły do budowy przyrządów pomiarowych i aparatury naukowo-badawczej
[370900] Podstawy budowy maszyn
[380000] Technika pomiarowa. Aparatura naukowo-badawcza
[370000] Budowa maszyn. Przemysł maszynowy i metalowy
Słowa kluczowe autorskie Stanowisko kriogeniczne do jednoosiowego rozciągania próbek
Materiały w warunkach kriogenicznych
Nieciągłe płynięcie plastyczne
Uniaxial cryogenic tensile stand
Materials in cryogenic conditions
Serrated yielding
Abstrakt
Celem pracy jest przygotowanie stanowiska do testów wytrzymałościowych w temperaturach kriogenicznych. Prowadzone działania dotyczą optymalizacji torów pomiarowych wchodzących w skład stanowiska ... więcej

The aim of study is optimization of measurement paths included in uniaxial cryogenic stand for tensile test at ultra-low temperature. The special austenitic specimen for tensile test at liquid helium temperature ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/