Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Katarzyna Tajs-Zielińska

Metoda automatu komórkowego w zastosowaniu do optymalnego kształtowania elementów konstrukcyjnych

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu A Cellular Automata approach to structural optimization
Rok ukończenia pracy 2012
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Mechaniki Stosowanej

tematyka
Rodzaj pracy naukowo-badawcza
Klasyfikacja PKT [631600] Konstrukcje budowlane
[793900] Projektowanie. Prace projektowe
[630000] Budownictwo
[790000] Zagadnienia ogólne i międzydyscyplinarne nauk stosowanych oraz gałęzi gospodarki narodowej
Słowa kluczowe autorskie Automaty komórkowe
Lokalne reguły aktualizacji
Optymalizacja topologiczna
Cellular automata
Local update rules
Topology optimization
Abstrakt
Tematyka projektu badawczego obejmuje zastosowania metody automatu komórkowego do rozwiązywania zadań optymalizacji topologicznej i optymalizacji wymiarów elementów konstrukcyjnych. Wprowadzono modyfikacje ... więcej

Research project regards application of Cellular Automata concept to optimal sizing and topology optimization of structural elements. Standard approaches to optimal design using Cellular Automata method ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/