Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Ewa Pabisek; Magdalena German; Aleksander Matuszak; Jerzy Pamin; Balbina Wcisło

Modele obliczeniowe wybranych nieliniowych zagadnień mechanicznych, ich realizacja komputerowa i zastosowania

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Computational models for selected nonlinear problems of mechanics, their implementation and application
Rok ukończenia pracy 2012
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Mechaniki Budowli

tematyka
Rodzaj pracy naukowa
Klasyfikacja PKT [234300] Analiza numeryczna
[235100] Zastosowania matematyki
[630900] Inżynieryjno-teoretyczne podstawy budownictwa
[230000] Matematyka
[630000] Budownictwo
Słowa kluczowe autorskie Plastyczność
Duże odkształcenia
MES
Metoda naprężeń liniowych
Lokalizacja odkształceń
Regularyzacja gradientowa
Pakiet AceGen
Korozja zbrojenia
Żelbet
Zarysowanie
Uszkodzenie betonu
Plasticity
Finite strain
FEM
Working stress design
Strain localization
Gradient-enhacement
AceGen package
Reinforcement corrosion
Reinforced concrete
Cracking
Concrete damage
Abstrakt
Prace były kontynuacją badań prowadzonych w poprzednim okresie. Dotyczyły teoretycznej i numerycznej analizy złożonych zjawisk zachodzących w konstrukcjach i materiałach. Zajęto się złożonymi ... więcej

The research is a continuation of the previous work in the field of computational mechanics. It concerned the theoretical and numerical analysis of complex phenomena occuring in engineering materials and ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/