Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012)

typ: opisy bibliograficzne

  

Kolekcja
Inne bazy bibliograficzneElementy tej kolekcji: 4941
poprzednie
1 ... 345678910111213 ... 248
następne

Andrzej Kadłuczka; Katarzyna Kołodziejczyk
Program Nakum. Konserwacja detalu zabytków architektury Majów (PK i UJ)
typ: niepublikowana praca
Andrzej Kadłuczka; Zbigniew Wikłacz
Program NAKUM - wielkoprzestrzenna ekspozycja zabytków architektury Majów (PK + UJ)
typ: niepublikowana praca
Elżbieta Waszczyszyn
Problem rekonstrukcji i odbudowy zabytków architektury obronnej. Wybrane przykłady - zamek w Mirowie - ruina trwała, a rekonstrukcja zamku w Bobolicach - pomiędzy konserwacją i kreacją
typ: niepublikowana praca
Andrzej Kadłuczka; Jolanta Sroczyńska
Problem badań oraz publicznego dostępu do reliktów archeologicznych i architektonicznych na obszarach zurbanizowanych
typ: niepublikowana praca
Ewa Węcławowicz-Gyurkovich; Marta A. Urbańska
Polska architektura od roku 2000. Poszukiwanie ładu, kontynuacja czy novum? Architektura w kontekście przemian społecznych, ekonomicznych i administracyjnych. Etap 2012
typ: niepublikowana praca
Klaudia Stala
Nowe możliwości interpretacyjne wczesnośredniowiecznych palatiów na ziemiach polskich na podstawie studiów europejskiej i polskiej architektury rezydencjonalnej
typ: niepublikowana praca
Andrzej Kadłuczka; Wioletta Kozłowska
Modernistyczne wille Krakowa lat 30-tych na tle awangardy polskiej i europejskiej
typ: niepublikowana praca
Andrzej Kadłuczka; Dominik Przygodzki
Less is more - kreacja w kontekście historycznych artefaktów w ekspozycji Podziemnego Rynku w Krakowie
typ: niepublikowana praca
Andrzej Kadłuczka; Izabela Golicz
Krakowska architektura okresu międzywojennego i problemy jej ochrony
typ: niepublikowana praca
Łukasz Stożek
Kościół parafialny w Kasince Małej - zapomniane dzieło Jana Sasa-Zubrzyckiego
typ: niepublikowana praca
Andrzej Kadłuczka; Katarzyna Kołodziejczyk
Historyczna publiczna przestrzeń miejska, transformacja, gra, "events", instalacja artystyczna
typ: niepublikowana praca
Klaudia Stala
III Forum Średniowiecznej Architektury Polskiej
typ: niepublikowana praca
Klaudia Stala
Estetyka czy funkcjonalność w realizacjach architektonicznych polskiego wczesnego średniowiecza
typ: niepublikowana praca
Kazimierz Kuśnierz; Rafał Malik
Działka lokacyjna w strukturze średniowiecznych miast małopolskich. Wybrane lokacje XIV-wieczne: Słomniki. Charakterystyka budowy przestrzennej miasta średniowiecznego w oparciu o analizę wielkości działki siedliskowej.
typ: niepublikowana praca
Kazimierz Kuśnierz; Łukasz Stożek
Duch XII-wiecznej reguły św. Bernarda na przykładzie współczesnego klasztoru cysterskiego w miejscowości Novy Dvur w Czechach
typ: niepublikowana praca
Krzysztof Petrus
Badania transformacji krakowskich przedmieść na tle przemian urbanistycznych i historii rozwoju przestrzennego miasta
typ: niepublikowana praca
Jolanta Sroczyńska
Architektura współczesna w kontekście przestrzennym dziedzictwa kulturowego - Architektoniczna oprawa dziedzictwa kulturowego w świetle nowych doktryn
typ: niepublikowana praca
Andrzej Kadłuczka; Wioletta Kozłowska
Architektura Krakowa 1918-1939
typ: niepublikowana praca
Klaudia Stala
Antyczny archetyp wczesnośredniowiecznej rezydencji królewsko-możnowładczej w Centralnej Europie
typ: niepublikowana praca
Andrzej Kadłuczka; Barbara Zin
Analiza najnowszych tendencji ekspozycji reliktów archeologicznych w obiektach architektonicznych w historycznym centrum miasta
typ: niepublikowana praca

poprzednie
1 ... 345678910111213 ... 248
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/