Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012)

typ: opisy bibliograficzne

  

Kolekcja
Inne bazy bibliograficzneElementy tej kolekcji: 4941
poprzednie
1 ... 56789101112131415 ... 248
następne

Andrzej Wyczesany
Równowagi fazowe, równowagi chemiczne oraz równoczesne równowagi chemiczne i fazowe
typ: niepublikowana praca
Maria Mikulska
Regio- i stereoselektywność [3+2] cykloaddycji 1-bromonitroetenu z diarylonitronami
typ: niepublikowana praca
Jolanta Pulit; Marcin Banach
Proekologiczne możliwości otrzymywania stałej postaci nanozłota
typ: niepublikowana praca
Otmar Vogt; Jan Ogonowski; Piotr Michorczyk
Opracowanie żelowych kompozycji do usuwania powłok lakierniczych w oparciu o frakcje odpadowe z technologii Cyklopol
typ: niepublikowana praca
Kamila Zeńczak-Tomera
Odwodornienie propanu do propenu w obecności ditlenku węgla - badania spektralne
typ: niepublikowana praca
Krystyna Wieczorek-Ciurowa; Piotr Dulian; Teodora Sikora
Mechanochemiczne syntezy nanostrukturalnych materiałów w aspekcie ochrony środowiska
typ: niepublikowana praca
Agnieszka Sobczak-Kupiec; Bożena Tyliszczak; Kinga Krupa-Żuczek; Dagmara Malina; Marek Piątkowski
Kompozyty ceramiczno-polimerowe do zastosowań medycznych
typ: niepublikowana praca
Dagmara Malina; Agnieszka Sobczak-Kupiec
Bioaktywne kompozyty na bazie fosforanów wapnia modyfikowane nanocząstkami złota
typ: niepublikowana praca
Zbigniew Wzorek; Kinga Krupa-Żuczek; Anna K. Nowak
Badanie termicznych metod przetwarzania odpadów i półproduktów z przemysłu mięsnego z wykorzystaniem produktów ich spalania i kalcynacji
typ: niepublikowana praca
Jan Rakoczy; Mieczysław Chmura; Elżbieta Skrzyńska; Joanna Nizioł; Barbara Żmudzińska-Żurek; Krystyna Porzycka-Semczuk; Halina Machowska; Tomasz Tokarz
Badania w zakresie technologii paliw i środków smarowych
typ: niepublikowana praca
Zygmunt Kowalski; Anita Staroń; Paweł Staroń; Marcin Banach
Badania technologii otrzymywania zawiesin wodno-węglowych CWL
typ: niepublikowana praca
Jan Ogonowski; Elżbieta Sikora; Anna Tomaszkiewicz-Potępa; Marta Olszańska; Elwira Lasoń; Małgorzata Jaworska
Badania aktywności katalizatorów heterogenicznych w wybranych reakcjach chemicznych oraz otrzymywanie wybranych produktów małotonażowych
typ: niepublikowana praca
Krystyna Pawłowska; Krystyna Dąbrowska-Budziło; Anna Staniewska; Jacek Konopacki
Podstawy kulturowe architektury krajobrazu
typ: niepublikowana praca
Andrzej Adamski; Krzysztof Florek; Magdalena Stańczak; Grzegorz Hełdak
Zintegrowane Inteligentne Systemy Transportowe i Logistyczne - etap III
typ: niepublikowana praca
Wiesław Starowicz; Zofia Bryniarska; Andrzej Chyba; Jolanta Żurowska; Grzegorz Sapoń; Sabina Puławska
Badania regionalnego i miejskiego transportu pasażerskiego - VI etap
typ: niepublikowana praca
Edward Layer; Krzysztof Tomczyk; Marek Sieja
Dokładność systemów przeznaczonych do pomiarów biomedycznych
typ: niepublikowana praca
Damian Grela
Walidacja systemów rozproszonych o architekturze zorientowanej na usługi sieciowe (SOA)
typ: niepublikowana praca
Krzysztof Sapiecha; Roman Stanisław Deniziak; Joanna Strug; Anna Mroczek; Dariusz Dorota; Radosław Czarnecki
Metody analizy i syntezy współczesnych systemów cyfrowych
typ: niepublikowana praca
Henryk Pawlik
Materiały poliuretanowe otrzymywane na bazie polioli z oleju palmowego
typ: niepublikowana praca
Szymon Łukasik
Redukcja wymiaru i liczności próby dla celów procedur eksploracyjnej analizy danych
typ: niepublikowana praca

poprzednie
1 ... 56789101112131415 ... 248
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/