Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012)

typ: opisy bibliograficzne

  

Kolekcja
Inne bazy bibliograficzneElementy tej kolekcji: 4941
poprzednie
23456789101112 ... 248
następne

Leszek Lewicki; Paweł Hachaj; Andrzej Mączałowski; Tomasz Siuta; Magdalena Trzewik
Współczesne metody projektowania i zarządzania w inżynierii i gospodarce wodnej. Zadanie 1: Jakość dwuwymiarowego odwzorowania dynamiki przepływu jako czynnik wpływający na efektywność zarządzania odpływem powierzchniowym w warunkach powodziowych - część 2
typ: niepublikowana praca
Wiesław Gądek; Adam Jarząbek; Robert Szczepanek
Wpływ czynników antropogennych na ilościowe i jakościowe własności procesów hydrologicznych w zlewni
typ: niepublikowana praca
Małgorzata Olek
Utylizacja odpadów przemysłowych i komunalnych z odzyskiem energii i surowców z pozostałości poutylizacyjnych
typ: niepublikowana praca
Bernard Twaróg
Bezpieczeństwo oraz analiza ryzyka w wymiarowaniu, wykonawstwie oraz eksploatacji obiektów inżynierskich
typ: niepublikowana praca
Janusz Chodur; Marian Tracz; Stanisław Gaca; Stanisław Gondek; Piotr Zieliński; Mariusz Kieć; Krzysztof Ostrowski; Krystian Woźniak; Radosław Bąk; Konrad Malicki; Jarosław Górszczyk
Uwarunkowania przebudowy sieci drogowej
typ: niepublikowana praca
Beata Kowarska
Zastosowanie dwustrefowego spalania w reaktorze fluidyzacyjnym do niskoemisyjnej konwersji termicznej alternatywnych nośników energii
typ: niepublikowana praca
Jacek Schnotale
Obecność zanieczyszczeń w czynniku ziębniczym i ich wpływ na obieg ziębniczy
typ: niepublikowana praca
Stanisław Kandefer; Małgorzata Pilawska; Małgorzata Olek; Jan Porzuczek; Jan Wrona; Jadwiga Dzikowska; Wiesław Kaniowski
Energetyczne wykorzystanie biomasy i odpadów. Część VIII Termiczna utylizacja materiałów ściernych (papiery, krążki, taśmy)
typ: niepublikowana praca
Marian Hopkowicz; Zbigniew Grabowski; Bogusław Maludziński; Agnieszka Lechowska; Leszek Kulesza; Agnieszka Flaga-Maryańczyk; Jacek Sacharczuk; Dawid Taler; Joanna Studencka
Badanie efektywności wykorzystania energii w ogrzewnictwie i ciepłownictwie oraz optymalizacja systemów gospodarki odpadami cz. IV
typ: niepublikowana praca
Maciej Motak
Zarys dziejów formy urbanistycznej. Część II: Średniowiecze
typ: niepublikowana praca
Bogusława Kwiatkowska-Baster
Zamki Krzyżowców w Syrii - Krak de Chevalier
typ: niepublikowana praca
Zdzisława Tołłoczko
Z zagadnień urbanistyki i neostylistyki architektury historyzmu wiedeńskiej Ringstrasse
typ: niepublikowana praca
Zdzisława Tołłoczko
Z zagadnień nowej formy w architekturze na przełomie XIX i XX wieku. Pomiędzy późnym historyzmem a neohistoryzmem i eklektyzmem nieawangardowej nowoczesności. Część I
typ: niepublikowana praca
Elżbieta Waszczyszyn
Wpływ rozwoju technologii medycznych na przemiany XIX-wiecznej architektury szpitalnej Krakowa. Wybrane przykłady - Klinika Ginekologiczno-Położnicza Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
typ: niepublikowana praca
Klaudia Stala
Technologie nieniszczące w warsztacie archeologa i historyka architektury w badaniach IHAiKZ
typ: niepublikowana praca
Zdzisława Tołłoczko
Sztuka pomników czy pomniki sztuki? Czyli rzecz o historyzmie małej architektury w XIX wieku
typ: niepublikowana praca
Zdzisława Tołłoczko; Katarzyna Kołodziejczyk
Sztuka jako forma obnażania sacrum i profanum. Obrazy, mity, symbole
typ: niepublikowana praca
Elżbieta Waszczyszyn
Restauracja i konserwacja XIX-wiecznych klinik uniwersyteckich Krakowa w świetle wymogów współczesnego szpitala akademickiego. Wybrane przykłady - Klinika Ginekologiczno-Położnicza Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
typ: niepublikowana praca
Klaudia Stala
Przestrzenne zagospodarowanie grodu palatialnego w Polsce Piastowskiej X-XII wieku na tle rozwiązań karolińsko-ottońskich
typ: niepublikowana praca
Klaudia Stala
Przekształcenia dziedzictwa kulturowego: od wczesnośredniowiecznego palatium przez założenie klasztorne i zespół pałacowy po współczesny hotel
typ: niepublikowana praca

poprzednie
23456789101112 ... 248
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/