Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012)

typ: opisy bibliograficzne

  

Kolekcja
Inne bazy bibliograficzneElementy tej kolekcji: 4941
poprzednie
1234567 ... 248
następne

Anna Frysztak
Architektura kontekstu. O determinantach obiektu architektonicznego
typ: niepublikowana praca
Monika Gała-Walczewska
Architektura domu jednorodzinnego w krajobrazie
typ: niepublikowana praca
Marcin Brataniec
Architectura funebris. Architektura współczesnego obiektu przedpogrzebowego. Próba diagnozy stanu współczesnej architektury funeralnej
typ: niepublikowana praca
Przemysław Bigaj; Dariusz Kozłowski
Monolityczne technologie betonu elewacyjnego w architekturze współczesnych budynków mieszkalnych
typ: niepublikowana praca
Edward Layer; Krzysztof Tomczyk; Marek Sieja
Ocena dokładności procedur dekonwolucji sygnałów biomedycznych
typ: niepublikowana praca
Krzysztof Sapiecha; Roman Stanisław Deniziak; Joanna Strug; Anna Mroczek; Dariusz Dorota; Radosław Czarnecki; Sławomir Bąk
Metody analizy i syntezy współczesnych systemów cyfrowych
typ: niepublikowana praca
Piotr Kulczycki; Zbigniew Kokosiński; Krzysztof Schiff; Mieczysław Zając; Piotr Kowalski; Szymon Łukasik; Włodzimierz Samotyj; Mateusz Dziedzic; Dominika Gołuńska; Małgorzata Hołda; Janusz Kacprzyk; Anna Muranty; Maria Samborska; Łukasz Ścisło
Zastosowania nieparametrycznych metod statystycznych do inżynierii sterowania oraz badań systemowych, a także zagadnienia robotyki, metaheurystyki, układy programowalne i optymalizacja kombinatoryczna
typ: niepublikowana praca
Piotr Kulczycki; Zbigniew Kokosiński; Krzysztof Schiff; Mieczysław Zając; Piotr Kowalski; Szymon Łukasik; Włodzimierz Samotyj; Mateusz Dziedzic; Dominika Gołuńska; Małgorzata Hołda; Janusz Kacprzyk; Anna Muranty; Maria Samborska; Łukasz Ścisło
Współczesne metody automatyki
typ: niepublikowana praca
Agnieszka Jagoda; Witold Żukowski; Barbara Dąbrowska
Wykorzystanie wybranych substancji z grupy metyloksantyn oraz fenylowych pochodnych kwasu propanowego do prognozowania stanu środowiska wodnego
typ: niepublikowana praca
Marek Szlachta
Modelowanie procesów wpływających na jakość wody
typ: niepublikowana praca
Wojciech Dąbrowski; Michał Zielina; Andrzej Bielski; Robert Płoskonka
Metody analizy i użytkowania systemów zaopatrzenia w wodę, usuwania ścieków i monitoringu środowiska
typ: niepublikowana praca
Małgorzata Cimochowicz-Rybicka; Jerzy Mikosz; Wiesława Styka; Anna Anielak; Zbigniew Mucha; Marianna Duś; Małgorzata Fremel; Krystyna Nowakowska; Marzena Sala; Zofia Znachowska; Tomasz Kurbiel; Jacek Nowakowski
Doskonalenie metod analitycznych, technologicznych i statystycznych spełniających nowe normy w zakresie jakości ścieków na modernizowanych oczyszczalniach ścieków
typ: niepublikowana praca
Teresa Woźniakiewicz; Renata Kocwa-Haluch
Badanie stężenia bioaerozolu w nawiewie urządzeń klimatyzacyjnych. cz. II
typ: niepublikowana praca
Piotr Beńko
Analiza wpływu zmian parametrów eks­ploatacyjnych systemów wodociągowo-kanalizacyj­nych na ich funkcjonowanie - analiza dobowych zmian wielkości poboru wody na terenie wydzielonej strefy wodociągowej w Krakowie
typ: niepublikowana praca
Małgorzata Kowalczyk; Andrzej Matras; Robert Kowalczyk
Wpływ parametrów skrawania na stan SGP warstwy wierzchniej po frezowaniu materiałów kompozytowych
typ: niepublikowana praca
Marcin Malec; Marcin Morawski
Badanie siły ciągu napędu falowego biomimetycznego robota pływającego
typ: niepublikowana praca
Jerzy Zając; Józef Gawlik; Jacek Habel; Piotr Lipiec; Waldemar Małopolski; Tadeusz Otko; Jerzy Schmidt; Grzegorz Struzikiewicz; Dominik Wyszyński; Dorota Warżołek; Marek Nowak
Automatyzacja i diagnostyka systemów i procesów produkcyjnych z uwzględnieniem zaawansowanych technologii wytwarzania
typ: niepublikowana praca
Marta Serafin; Witold Cecot
Zastosowanie hp-adaptacyjnej MES do obliczeń dwuskalowych
typ: niepublikowana praca
Marta Serafin; Witold Cecot
Zastosowanie hp-adaptacyjnej MES do obliczeń dwuskalowych
typ: niepublikowana praca
Witold Cecot; Marta Serafin; Michał Pazdanowski; Marek Klimczak; Irena Jaworska; Sławomir Milewski; Jacek Magiera; Małgorzata Stojek; Maciej Głowacki
Rozwijanie metod i programów komputerowych do modelowania zagadnień inżynierii lądowej
typ: niepublikowana praca

poprzednie
1234567 ... 248
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/