Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Monika Gała-Walczewska

Architektura domu jednorodzinnego w krajobrazie

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Single-family house architecture in landscape
Rok ukończenia pracy 2012
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Wydział Architektury

tematyka
Rodzaj pracy naukowa
Klasyfikacja PKT [640000] Architektura
Słowa kluczowe autorskie Architektura
Dom jednorodzinny
Krajobraz
Architecture
Single Family House
Landscape
Abstrakt
Badania podporządkowano próbie stworzenia zarysu charakterystyki architektury współczesnych wolnostojących domów jednorodzinnych analizowanych poprzez geometrię formy i kompozycję architektoniczną, ... więcej

The research is focused on an attempt to create an outline of characteristic of modern single-family detached houses. It was analysed by the geometry of an architectural form and composition and its coexistence ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/