Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Małgorzata Cimochowicz-Rybicka; Jerzy Mikosz; Wiesława Styka; Anna Anielak; Zbigniew Mucha; Marianna Duś; Małgorzata Fremel; Krystyna Nowakowska; Marzena Sala; Zofia Znachowska; Tomasz Kurbiel; Jacek Nowakowski

Doskonalenie metod analitycznych, technologicznych i statystycznych spełniających nowe normy w zakresie jakości ścieków na modernizowanych oczyszczalniach ścieków

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Improvement of analytical, technological and statistical methods meeting new standards of wastewater at upgraded wastewater treatment plants
Rok ukończenia pracy 2012
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska

tematyka
Rodzaj pracy naukowa
Klasyfikacja PKT [922700] Ochrona środowiska
[920000] Kształtowanie i ochrona środowiska
Słowa kluczowe autorskie Oczyszczanie ścieków
Przeróbka osadów
Wastewater treatment
Sludge processing
Abstrakt
Celem pracy jest rozwój metod analitycznych, technologicznych i statystycznych odpowiadających aktualnemu rozwojowi technologii oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych oraz wprowadzanym ... więcej

The objective of the work was development of analytical, technological and statistical methods compatible with advances wastewater treatment technology and sludge processing together with recently introduced ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/