Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Anna Frysztak

Architektura kontekstu. O determinantach obiektu architektonicznego

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Architecture of the context. On the determinants of an architectural object
Rok ukończenia pracy 2012
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Wydział Architektury

tematyka
Rodzaj pracy naukowa
Klasyfikacja PKT [640000] Architektura
Słowa kluczowe autorskie Kontekst
Determinanty
Architektura
Context
Determinants
Architecture
Abstrakt
Analiza zależności formy architektury od kontekstu rozumianego szeroko, w sensie przestrzennym i czasowym - uwzględniającym zazębiające się z architekturą dziedziny (technikę, prawodawstwo, ekologię, ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/