Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Jerzy Zając; Józef Gawlik; Jacek Habel; Piotr Lipiec; Waldemar Małopolski; Tadeusz Otko; Jerzy Schmidt; Grzegorz Struzikiewicz; Dominik Wyszyński; Dorota Warżołek; Marek Nowak

Automatyzacja i diagnostyka systemów i procesów produkcyjnych z uwzględnieniem zaawansowanych technologii wytwarzania

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Automation and diagnostics of production systems and processes complying advanced manufacturing technologies
Rok ukończenia pracy 2012
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji

tematyka
Rodzaj pracy naukowo-badawcza
Klasyfikacja PKT [370000] Budowa maszyn. Przemysł maszynowy i metalowy
[415100] Systemy informatyczne. Zastosowania informatyki
[410000] Informatyka
Słowa kluczowe autorskie Zautomatyzowany systemem transportowy
Obróbka elektrochemiczna
Obróbka strumieniem elektrolitu
Obróbka precyzyjna
Mikroobróbka
Obróbka stopów niklu
Ceramika narzędziowa
CBN
Emisja akustyczna
Projektowanie procesów technologicznych
Zasoby systemu produkcyjnego
Automated transportation system
Electrochemical machining
Electrolyte jet machining
Precision machining
Mikromachining
Nickel alloy machining
Tool ceramic
CBN
Acoustic emission
Machining process planning
Resources of manufacturing system
Abstrakt
W pracy omówiono problematykę sterowania systemem transportowym zbudowanym z automatycznie sterowanych pojazdów. Zaproponowano metodę sterowania uwzględniającą problematykę przeciwdziałania kolizjom ... więcej

The work discusses the problems of transportation control system of automatically controlled vehicles. The collision-free and deadlock-free control method was proposed. Moreover, analysis of phenomena ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/