Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Marek Szlachta

Modelowanie procesów wpływających na jakość wody

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Modeling processes of affecting water quality
Rok ukończenia pracy 2012
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska

tematyka
Rodzaj pracy naukowa
Klasyfikacja PKT [922700] Ochrona środowiska
[920000] Kształtowanie i ochrona środowiska
Słowa kluczowe autorskie Woda
Modelowanie
Symulacja
Zanieczyszczenie
Water
Modelling
Simulation
Contamination
Abstrakt
Celem naukowym projektu jest poznanie zagadnień związanych z wpływem i sposobem rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w środowisku wodnym. Istotą postawionego problemu jest stworzenie modelu pozwalającego ... więcej

The aim of the project is to understand the scientific issues related to the influence and a way of spreading of pollutants in the aquatic environment. The essence of the problem posed is to create a model ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/