Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Edward Layer; Krzysztof Tomczyk; Marek Sieja

Ocena dokładności procedur dekonwolucji sygnałów biomedycznych

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Accuracy assessment of deconvolution procedures of biomedical signals
Rok ukończenia pracy 2012
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Katedra Metrologii Elektrycznej

tematyka
Rodzaj pracy naukowo-badawcza
Klasyfikacja PKT [430000] Elektrotechnika
Słowa kluczowe autorskie Dekonwolucja sygnałów
Signals deconvolution
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono ocenę dokładności trzech metod dyskretnej dekonwolucji sygnałów biomedycznych. Pierwsza dotyczy uśrednionego odtwarzania sygnału wejściowego na podstawie zakłóconego ... więcej

The study presents the accuracy assessment of three methods of biomedical signals discrete deconvolution. The first method concerns the averaged reconstruction of input signal on the basis of the interfered ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/