Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012)

typ: opisy bibliograficzne

  

Kolekcja
Inne bazy bibliograficzneElementy tej kolekcji: 4941
poprzednie
1 ... 678910111213141516 ... 248
następne

Piotr Beńko
Zwiększenie efektywności procesu denitryfikacji w wielofazowych reaktorach biologicznych z osadem czynnym
typ: niepublikowana praca
Agnieszka Jagoda; Barbara Dąbrowska; Witold Żukowski
Wykorzystanie wybranych substancji z grupy metyloksantyn oraz fenylowych pochodnych kwasu propanowego do prognozowania stanu środowiska wodnego
typ: niepublikowana praca
Marek Szlachta
Modelowanie procesów wpływających na jakość wody
typ: niepublikowana praca
Wojciech Dąbrowski; Michał Zielina; Andrzej Bielski; Robert Płoskonka
Metody analizy i użytkowania systemów zaopatrzenia w wodę, usuwania ścieków i monitoringu środowiska
typ: niepublikowana praca
Stanisław Kandefer; Małgorzata Olek; Jan Porzuczek; Jan Wrona; Beata Kowarska; Jadwiga Dzikowska
Energetyczne wykorzystanie biomasy i odpadów. Część VII Współspalanie odpadów w złożu fluidalnym
typ: niepublikowana praca
Renata Kocwa-Haluch; Jerzy Mikosz; Wiesława Styka; Anna Anielak; Włodzimierz Wójcik; Małgorzata Cimochowicz-Rybicka
Doskonalenie metod analitycznych, technologicznych i statystycznych spełniających nowe normy w zakresie jakości ścieków i osadów ściekowych na modernizowanych oczyszczalniach ścieków
typ: niepublikowana praca
Teresa Woźniakiewicz; Renata Kocwa-Haluch
Badanie stężenia bioaerozolu w nawiewie urządzeń klimatyzacyjnych. cz. I
typ: niepublikowana praca
Tadeusz Chmaj; Marcin Klamra
Zastosowanie metod oszczędnego próbkowania (Compressed Sensing) do poprawy akwizycji i przetwarzania danych cyfrowych oraz do rozpoznawania obrazu i głosu
typ: niepublikowana praca
Tomasz Jarosz
Opracowania mechatronicznego systemu sterowania dawkowaniem paliwa i regulacji w silniku wielopaliwowym
typ: niepublikowana praca
Paweł Wojakowski
Zastosowanie technik eksploracji danych w planowaniu wieloetapowej produkcji małoseryjnej
typ: niepublikowana praca
Marcin Morawski
Nawigacja inercyjna w zastosowaniu do robotów mobilnych
typ: niepublikowana praca
Jerzy Zając; Józef Gawlik; Bogdan Słodki; Marta Góra; Ireneusz Baran; Jacek Habel; Małgorzata Kowalczyk; Stanisław Krenich; Piotr Lipiec; Marek Nowak; Tadeusz Otko; Jerzy Schmidt; Dominik Wyszyński; Dorota Warżołek
Integracja systemów i procesów produkcyjnych z uwzględnieniem metod zaawansowanych technologii zapewnienia jakości wyrobu
typ: niepublikowana praca
Marcin Malec
Analiza dynamiki ruchu robota mobilnego w zmiennych warunkach środowiskowych
typ: niepublikowana praca
Marta Serafin; Witold Cecot
Zastosowanie hp-adaptacyjnej MES do obliczeń dwuskalowych
typ: niepublikowana praca
Sławomir Milewski; Irena Jaworska
Rozwijanie systemu analizy MES/MRS
typ: niepublikowana praca
Witold Cecot; Marta Serafin; Michał Pazdanowski; Jacek Magiera
Rozwijanie metod i programów komputerowych do modelowania zagadnień inżynierii lądowej
typ: niepublikowana praca
Marta Serafin; Witold Cecot
Oszacowanie błędu homogenizacji w obliczeniach dwuskalowych
typ: niepublikowana praca
Jerzy Pamin; Ewa Pabisek; Roman Putanowicz
Nowoczesne, niestandardowe wersje metody elementów skończonych
typ: niepublikowana praca
Ewa Pabisek; Magdalena German; Aleksander Matuszak; Piotr Mika; Jerzy Pamin; Piotr Pluciński; Balbina Wcisło; Tomasz Żebro
Modele obliczeniowe wybranych nieliniowych zagadnień mechanicznych, ich realizacja komputerowa i zastosowania
typ: niepublikowana praca
Stanisława Wehle-Strzelecka; Małgorzata Mizia; Krzysztof Kwiatkowski; Wojciech Korbel
WSPÓŁCZESNE MIASTO. Przestrzeń publiczna i przestrzeń do mieszkania
typ: niepublikowana praca

poprzednie
1 ... 678910111213141516 ... 248
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/