Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Marta Serafin; Witold Cecot

Oszacowanie błędu homogenizacji w obliczeniach dwuskalowych

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Modeling error estimation for two-scale analysis
Rok ukończenia pracy 2011
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Technologii Informatycznych w Inżynierii Lądowej

tematyka
Rodzaj pracy naukowo-badawcza
Klasyfikacja PKT [233235] Aproksymacja
[234300] Analiza numeryczna
[692100] Transport kolejowy
[233200] Analiza matematyczna
[230000] Matematyka
[690000] Transport
Słowa kluczowe autorskie Homogenizacja
Adaptacyjna metoda elementów skończonych
Oszacowanie błędu
Homogenization
Adaptive finite element method
Error estimation
Abstrakt
Celem pracy było oszacowanie błędu modelowania wynikającego z zastosowania homogenizacji komputerowej dla materiałów niejednorodnych. Przyjęto, że miarą błędu homogenizacji jest residuum wynikające ... więcej

The objective of this work was assessment of modeling error introduced by computer homogenization of heterogeneous materials. The residuum obtained by introducing the homogenized solution to the equations ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/