Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012)

typ: opisy bibliograficzne

  

Kolekcja
Inne bazy bibliograficzneElementy tej kolekcji: 4941
poprzednie
1 ... 1011121314151617181920 ... 248
następne

Sylwia Barnaś
Istnienie rozwiązań dla nierówności hemiwariacyjnych z p(x)-laplasjanem
typ: niepublikowana praca
Adam Tabor; Ludwik Byszewski
Istnienie i jednoznaczność klasycznego rozwiązania semiliniowego zagadnienia Darboux z semiliniowymi warunkami nielokalnymi
typ: niepublikowana praca
Grzegorz Gancarzewicz
Grafy zawierające dowolną ścieżkę długości k w cyklu hamiltonowskim
typ: niepublikowana praca
Piotr Jakóbczak
Działalność dydaktyczna i naukowa w Uniwersytecie Jagiellońskim w zakresie matematyki w świetle dokumentów z teki Wydziału Filozoficznego
typ: niepublikowana praca
Monika Herzog
Aproksymacja funkcji dwóch zmiennych operatorami typu Szasza-Mirakjana
typ: niepublikowana praca
Piotr Jakóbczak
Algorytmy rozwiązywania układów równań liniowych
typ: niepublikowana praca
Elżbieta Nachlik; Andrzej Mączałowski; Tomasz Siuta; Joanna Korpak; Katarzyna Baran-Gurgul
Zastosowanie modelu RiverMorph w ocenie morfo dynamiki układu hydrograficznego na potrzeby rozwoju metod waloryzacji obszaru zlewni
typ: niepublikowana praca
Andrzej Mączałowski
Zastosowanie metod hydraulicznych w ocenie zmian morfodynamicznych rzeki na potrzeby szacowania ekologicznego stanu jej ekosystemu
typ: niepublikowana praca
Antoni Bojarski; Andrzej Wolak
Współczesne metody projektowania i zarządzania w inżynierii i gospodarce wodnej
typ: niepublikowana praca
Leszek Lewicki; Tomasz Siuta; Elżbieta Jarosińska; Katarzyna Szuba
Współczesne metody projektowania i zarządzania w inżynierii i gospodarce wodnej. Zadanie 1: Jakość dwuwymiarowego odwzorowania dynamiki przepływu jako czynnik wpływający na efektywność zarządzania odpływem powierzchniowym w warunkach powodziowych
typ: niepublikowana praca
Wiesław Gądek; Adam Jarząbek
Wpływ czynników antropogennych na ilościowe i jakościowe własności procesów hydrologicznych w zlewni
typ: niepublikowana praca
Wiesław Gądek; Adam Jarząbek
Wpływ czynników antropogennych na ilościowe i jakościowe własności procesów hydrologicznych w zlewni
typ: niepublikowana praca
Sebastian Bielak; Joanna Korpak; Katarzyna Szuba
Ocena ilościowa i ekologiczna zasobów wód powierzchniowych na przykładzie zlewni naturalnej, o rozproszonej zabudowie oraz miejskiej - część 1
typ: niepublikowana praca
Marek Prymon; Jan Wrona; Kazimierz Szybiński; Paulina Kosowska
Małe urządzenie chłodnicze realizujące obieg Stirlinga
typ: niepublikowana praca
Paulina Kosowska
Badanie przepustnicy przeznaczonej do równoczesnego pomiaru i regulacji natężenia przepływu powietrza w energooszczędnej wentylacji i klimatyzacji
typ: niepublikowana praca
Jacek Schnotale; Marek Prymon; Jan Wrona; Paulina Kosowska
Badanie możliwości zastosowania alternatywnych metod ziębienia we współczesnych urządzeniach ziębiących dla celów klimatyzacji
typ: niepublikowana praca
Marian Hopkowicz; Bogusław Maludziński; Agnieszka Lechowska; Leszek Kulesza; Agnieszka Flaga-Maryańczyk; Jacek Sacharczuk; Zbigniew Grabowski
Badanie efektywności wykorzystania energii w ogrzewnictwie i ciepłownictwie oraz optymalizacja systemów gospodarki odpadami
typ: niepublikowana praca
Kazimierz Kuśnierz
Zespół obronny w Tyńcu jako ogniwo systemu obronnego dzielnicy senioralnej w XIII i poł. XIV wieku
typ: niepublikowana praca
Maciej Motak
Zarys dziejów formy urbanistycznej. Część I. Wstęp i okres starożytny
typ: niepublikowana praca
Elżbieta Waszczyszyn
Wpływ rozwoju technologii medycznych na przemiany XIX-wiecznej architektury szpitalnej Krakowa. Wybrane przykłady - pierwsza Klinika Pediatryczna Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
typ: niepublikowana praca

poprzednie
1 ... 1011121314151617181920 ... 248
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/