Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49853)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Leszek Lewicki; Tomasz Siuta; Elżbieta Jarosińska; Katarzyna Szuba

Współczesne metody projektowania i zarządzania w inżynierii i gospodarce wodnej. Zadanie 1: Jakość dwuwymiarowego odwzorowania dynamiki przepływu jako czynnik wpływający na efektywność zarządzania odpływem powierzchniowym w warunkach powodziowych

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Modern methods of design and management in engineering and water management. Task 1: The quality of two-dimensional mapping of the flow dynamics as a factor affecting the efficiency of surface runoff management in flood conditions
Rok ukończenia pracy 2011
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej

tematyka
Rodzaj pracy naukowo-badawcza
Klasyfikacja PKT [620000] Gospodarka wodna
[922700] Ochrona środowiska
[920000] Kształtowanie i ochrona środowiska
Słowa kluczowe autorskie Modelowanie hydrauliczne
Zagrożenie powodziowe
Zmiany denne
Hydraulic modeling
Flood hazard
Changes of river bed
Abstrakt
Podstawowym, naukowym celem projektu była porównawcza analiza jakości modelowania dynamiki odpływu wezbraniowego w kontekście oceny zasięgu i parametrów zagrożenia powodziowego na bazie zróżnicowanej ... więcej

Primary scientific objective of the project was a comparative analysis of the quality of modeling the dynamics of the flood outflow in the context of the range and performance-based flood hazard mapping ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/