Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49532)
Inne bazy bibliograficzne (15033)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (14)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Sebastian Bielak; Joanna Korpak; Katarzyna Szuba

Ocena ilościowa i ekologiczna zasobów wód powierzchniowych na przykładzie zlewni naturalnej, o rozproszonej zabudowie oraz miejskiej - część 1

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Quantitative and ecological assessment of surface water resources on the example of natural catchement, catchement with scattered housing and urban develepment - part 1
Rok ukończenia pracy 2011
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Inżynierii i Gospodarki Wodnej

tematyka
Rodzaj pracy naukowo-badawcza
Klasyfikacja PKT [623100] Zanieczyszczanie i ochrona zasobów wodnych
[620000] Gospodarka wodna
Słowa kluczowe autorskie Jakość wód powierzchniowych
Ochrona ekosystemów wodnych
Waloryzacja zlewni
Struktura odpływu wód opadowych
Surface water quality
Water ecosystems protection
Catchement evaluation
Structure of rainwaters runoff
Abstrakt
Projekt obejmuje analizę wpływu zmian w użytkowaniu terenu i jego zabudowie na zmianę struktury odpływu wód opadowych, w kontekście ochrony ekosystemów wodnych w warunkach planowania rozwoju. Jako ... więcej

The project refers to analysis of changes in land use and its development with their influence on structure of rainwater runoff, in context of water ecosystems protection taken into account in conditions of development planning. [...]

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/