Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012)

typ: opisy bibliograficzne

  

Kolekcja
Inne bazy bibliograficzneElementy tej kolekcji: 4941
poprzednie
1 ... 1415161718192021222324 ... 248
następne

Tadeusz Michałowski
Badania równowag w układach elektrolitycznych
typ: niepublikowana praca
Roman Popielarz
Badania przydatności 2,5-bis(2-benzoksazolo)tiofenu w roli znacznika fluorescencyjnego do tworzyw sztucznych
typ: niepublikowana praca
Jan Ogonowski; Piotr Michorczyk; Elżbieta Sikora; Anna Tomaszkiewicz-Potępa; Marta Olszańska; Rafał Rachwalik; Elwira Lasoń; Karolina Śliwa; Kamila Zeńczak
Badania aktywności katalizatorów heterogenicznych w wybranych reakcjach chemicznych oraz otrzymywanie wybranych produktów małotonażowych
typ: niepublikowana praca
Jacek Konopacki
Zastosowanie cyfrowych modeli przestrzennych do ochrony i kształtowania krajobrazu
typ: niepublikowana praca
Krystyna Pawłowska; Krystyna Dąbrowska-Budziło; Anna Staniewska; Jacek Konopacki
Podstawy kulturowe architektury krajobrazu
typ: niepublikowana praca
Anna Mitkowska; Katarzyna Hodor; Katarzyna Łakomy; Łukasz Moszkowicz; Katarzyna Fabijanowska; Wojciech Bobek
Optymalizacja metod kształtowania krajobrazów przyrodniczo-kulturowych
typ: niepublikowana praca
Ewa Petecka
Wybrane zagadnienia architektoniczno-urbanistyczne parków wodnych
typ: niepublikowana praca
Andrzej Adamski; Krzysztof Florek; Grzegorz Hełdak; Piotr Bania; Tomasz Siostrzonek
Zintegrowane inteligentne systemy transportowe i logistyczne - etap II
typ: niepublikowana praca
Magdalena Stańczak-Strząska
System wspomagania decyzji zintegrowanego zarządzania ruchem drogowym ze względu na emisję spalin - etap 2
typ: niepublikowana praca
Andrzej Adamski; Krzysztof Florek; Grzegorz Hełdak; Piotr Bania; Tomasz Siostrzonek
Sterowanie typu robust w komunikacji zbiorowej w hierarchicznym systemie ITS
typ: niepublikowana praca
Wiesław Starowicz; Zofia Bryniarska; Andrzej Chyba; Maciej Puchała; Jolanta Żurowska; Grzegorz Sapoń; Sabina Puławska; Ewa Bielas
Badania regionalnego i miejskiego transportu pasażerskiego - V etap
typ: niepublikowana praca
Waldemar Parkitny
Analiza parametrów jakościowych parkingów - etap III
typ: niepublikowana praca
Edward Layer; Krzysztof Tomczyk; Marek Sieja
Metody numeryczne w zastosowaniach do identyfikacji parametrycznej systemów pomiarowych
typ: niepublikowana praca
Szymon Łukasik
Algorytm redukcji wymiaru i liczności próby dla celów procedur eksploracyjnej analizy danych
typ: niepublikowana praca
Krzysztof Sapiecha; Roman Stanisław Deniziak; Damian Grela; Joanna Strug
Metody analizy i syntezy współczesnych systemów cyfrowych
typ: niepublikowana praca
Dariusz Bogdał; Szczepan Bednarz; Wiktor Kasprzyk
Synteza polimerów w warunkach promieniowania mikrofalowego
typ: niepublikowana praca
Włodzimierz Wójcik
Usuwanie wybranych zanieczyszczeń z odcieków ze składowisk odpadów z zastosowaniem roślinności mokradłowej
typ: niepublikowana praca
Wiesława Styka
Reaktory cykliczne SBR - przebieg i współzależność wysokoefektywnego oczyszczania ścieków i stabilizacji osadu nadmiernego
typ: niepublikowana praca
Tomasz Ściężor; Marek Kubala
Pomiar poziomu zanieczyszczenia świetlnego w otoczeniu rezerwuarów wody dla dużych aglomeracji miejskich
typ: niepublikowana praca
Małgorzata Kryłów
Ocena zawartości ksenobiotyków w ściekach i wodach powierzchniowych, cz II
typ: niepublikowana praca

poprzednie
1 ... 1415161718192021222324 ... 248
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/