Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Jan Ogonowski; Piotr Michorczyk; Elżbieta Sikora; Anna Tomaszkiewicz-Potępa; Marta Olszańska; Rafał Rachwalik; Elwira Lasoń; Karolina Śliwa; Kamila Zeńczak

Badania aktywności katalizatorów heterogenicznych w wybranych reakcjach chemicznych oraz otrzymywanie wybranych produktów małotonażowych

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Study of the oxide catalysts activity in selected chemical reactions and the synthesis of selected fine chemicals
Rok ukończenia pracy 2011
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Chemii i Technologii Organicznej

tematyka
Rodzaj pracy naukowo-badawcza
Klasyfikacja PKT [492500] Przemysł organiczny
[490000] Przemysł chemiczny
Słowa kluczowe autorskie Surfaktant
Mezoporowate materiały
Ekstrakty roślinne
Ag
Surfactant
Mesoporous materials
Plant extracts
Ag
Abstrakt Aktywność mezoporowatych katalizatorów w wybranych reakcjach. Zastosowanie Ag jako składnika emulsji kosmetycznych. Możliwości zastosowania związków powierzchniowo-czynnych do ekstrakcji substancji aktywnych z materiału roślinnego. Immobilizacja olejku.

Activity of mesoporous catalysts in selected reactions. Application of Ag as compound of the cosmetic emulsion. Possibilities of using surface-active agents to the extraction of active ingredients of the plant material. Immobilisation of the essential.

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/