Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Dariusz Bogdał; Szczepan Bednarz; Wiktor Kasprzyk

Synteza polimerów w warunkach promieniowania mikrofalowego

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Microwave asisted polymers synthesis
Rok ukończenia pracy 2010
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Katedra Chemii i Technologii Tworzyw Sztucznych

tematyka
Rodzaj pracy naukowo-badawcza
Klasyfikacja PKT [252900] Chemia związków wielkocząsteczkowych
[250000] Chemia
Słowa kluczowe autorskie Promieniowanie mikrofalowe
Synteza polimerów
Kwas asparaginowy
Kwas cytrynowy
Cyklodekstryny
Microwave irradiation
Polymers synthesis
Aspartic acid
Citric acid
Cyclodextrins
Abstrakt
Celem przeprowadzonych badań było otrzymanie poliestrów lub poli(estro-amidów) na bazie odnawialnych i biozgodnych monomerów: cyklodekstryny (CD), kwasów cytrynowego (CTR) i asparaginowego (ASP). ... więcej

The aim of this study was synthesis of polyesters or poly(ester-amides) based on renewable and biocompatible monomers such as cyclodextrins (CD), citric (CTR) and aspartic acid (ASP). Polymers of CD and ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/