Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012)

typ: opisy bibliograficzne

  

Kolekcja
Inne bazy bibliograficzneElementy tej kolekcji: 4941
poprzednie
1 ... 1920212223242526272829 ... 248
następne

Jan Koroński
Rozwiązanie uogólnione dla równania parabolicznego w przestrzeni nieskończenie wymiarowej
typ: niepublikowana praca
Katarzyna Pałasińska
Przykłady zachowania własności skończonej aksjomatyzowalności przez matryce termalnie równoważne
typ: niepublikowana praca
Katarzyna Pałasińska
Przenoszenie się własności skończonej aksjomatyzowalności przez termalną równoważność dla pewnych małych matryc logicznych
typ: niepublikowana praca
Monika Herzog
Proste twierdzenia aproksymacyjne dla zmodyfikowanych operatorów Szasza-Mirakjana
typ: niepublikowana praca
Piotr Jakóbczak
Prace z funkcji analitycznych w Pamiętniku Towarzystwa Nauk Ścisłych w Paryżu
typ: niepublikowana praca
Renata Bujakiewicz-Korońska; Jan Koroński
Obliczenia ab initio dla cienkich włókien PbZr05Ti05O3
typ: niepublikowana praca
Anna Kumaniecka
Modelowanie struktur dyskretno-ciągłych przy wymuszeniu impulsowym
typ: niepublikowana praca
Ludwik Byszewski
Mocne zasady maksimum dla nieskończonych uwikłanych układów parabolicznych funkcjonalno-różniczkowych nierówności z nielokalnymi nierównościami z całkami
typ: niepublikowana praca
Lidia Skóra
Istnienie rozwiązań impulsowych równań różniczkowych zwyczajnych pierwszego rzędu
typ: niepublikowana praca
Piotr Jakóbczak
Informacja o dokumentach Wydziału Filozoficznego w archiwum UJ
typ: niepublikowana praca
Włodzimierz Jelonek
Holomorficznie pseudosymetryczne metryki Kahlerowskie na CP
typ: niepublikowana praca
Magdalena Grzech
Grupa automorfizmów algebry Boole'a P(ω)/fin
typ: niepublikowana praca
Orest Artemowicz
FC-pierścienie
typ: niepublikowana praca
Anatolij Plichko
Do problemy Eidelheita z "Księgi Szkockiej" dotyczącej bezwzględnie ciągłych funkcji
typ: niepublikowana praca
Marcin Skrzyński
Algebraiczne i geometryczne zagadnienia związane z odwzorowaniem charakterystycznym
typ: niepublikowana praca
Teresa Winiarska; Ludwik Byszewski
Abstrakcyjne nielokalne zagadnienie ewolucyjne rzędu drugiego
typ: niepublikowana praca
Izabela Godyń; Elżbieta Drużyńska
Zastosowanie analiz ekonomicznych w zarządzaniu zasobami wód podziemnych
typ: niepublikowana praca
Marta Cebulska; Robert Szczepanek; Włodzimierz Banach; Wiesław Gądek
Wahania opadów atmosferycznych w dorzeczu górnej Wisły
typ: niepublikowana praca
Paweł Hachaj; Elżbieta Nachlik
Porównanie działania modelu FESWMS dla trzech zbiorników retencyjnych
typ: niepublikowana praca
Bernard Twaróg
Aspekty ryzyka w gospodarce wodnej. Ocena wartości finansowych strat powodziowych z wykorzystaniem informacji Corine Land Cover
typ: niepublikowana praca

poprzednie
1 ... 1920212223242526272829 ... 248
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/