Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Teresa Winiarska; Ludwik Byszewski

Abstrakcyjne nielokalne zagadnienie ewolucyjne rzędu drugiego

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu An abstract nonlocal second order evolution problem
Rok ukończenia pracy 2010
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Matematyki

tematyka
Rodzaj pracy naukowa
Klasyfikacja PKT [233233] Równania różniczkowe
[233200] Analiza matematyczna
[230000] Matematyka
Słowa kluczowe autorskie Zagadnienie abstrakcyjne
Równanie ewolucyjne drugiego rzędu
Warunki nielokalne
Abstract problem
Second order evolution equation
Nonlocal conditions
Abstrakt W pracy dowodzi się twierdzeń o istnieniu i jednoznaczności całkowych i klasycznych rozwiązań semiliniowego równania ewolucyjnego rzędu drugiego z warunkami nielokalnymi. Stosowana jest teoria silnie ciągłych kosinusowych rodzin liniowych operatorów w przestrzeniach Banacha.

The aim of the paper is to prove theorems on the existence and uniqueness of mild and classical solutions of a semilinear evolution second order equation together with nonlocal conditions. The theory of strongly continuous cosine families of linear operators in Banach space is applied.

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/