Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012)

typ: opisy bibliograficzne

  

Kolekcja
Inne bazy bibliograficzneElementy tej kolekcji: 4941
poprzednie
1 ... 2324252627282930313233 ... 248
następne

Andrzej Truty
Komputerowa analiza interakcji konstrukcji budowlanych z gruntem
typ: niepublikowana praca
Elżbieta Chrzanowska; Jacek Mroczek; Rafał Gwóźdź
Badanie właściwości petrofizycznych i cech hydrogeologicznych utworów skalnych Polski Południowej
typ: niepublikowana praca
Rafał Gwóźdź
Badanie właściwości geotechnicznych polderów formowanych metodą hydrauliczną w rejonie zbiornika rożnowskiego
typ: niepublikowana praca
Jan Gaszyński; Zbigniew Pabian; Monika Gwóźdź-Lasoń; Grażyna Gaszyńska-Freiwald; Karolina Łach
Badanie i zabezpieczenie geotechniczne terenów dla regionalnych systemów energetyki i transportu
typ: niepublikowana praca
Bożena Trzpis
Badanie i modelowanie zjawiska pełzania gruntów spoistych na zboczach osuwiskowych
typ: niepublikowana praca
Jan Gaszyński; Zbigniew Pabian; Monika Gwóźdź-Lasoń; Grażyna Gaszyńska-Freiwald; Karolina Łach
Badanie i analiza stanów naprężeń oraz odkształceń w podłożu gruntowym naturalnym i antropogenicznym współpracującym z konstrukcjami inżynierskimi
typ: niepublikowana praca
Elżbieta Korzeniowska-Rejmer
Badania wpływu zanieczyszczeń antropogenicznych na właściwości ośrodka gruntowego oraz sposoby jego zabezpieczenia
typ: niepublikowana praca
Renata Bujakiewicz-Korońska; Łukasz Hetmańczyk; Barbara Garbarz-Glos; Andrzej Budziak; Jan Koroński; Joanna Hetmanczyk; Maija Antonova; Ana Kalvane
Niskotemperaturowe pomiary w dalekiej podczerwieni dla ceramiki BiFeO3
typ: niepublikowana praca
Piotr Drozdowski; Witold Mazgaj; Zbigniew Szular
Wytwarzanie energii za pomocą trójfazowego indukcyjnego generatora klatkowego wzbudzanego z baterii kondensatorów
typ: niepublikowana praca
Zbigniew Porada; Jerzy Szczepanik; Marek Rejmer; Tomasz Sieńko
Urządzenia i systemy elektroenergetyczne
typ: niepublikowana praca
Tomasz Sieńko
Praca wielofazowego przekształtnika macierzowego (MC) przy sterowaniu jednookresowym w systemie elektroenergetycznym - etap drugi
typ: niepublikowana praca
Jerzy Szczepanik
Nowatorski algorytm sterowania wielofazowym przekształtnikiem macierzowym 12x3 - etap II
typ: niepublikowana praca
Tomasz Węgiel
Modelowanie oddziaływań harmonicznych przestrzennych w generatorach synchronicznych wzbudzanych magnesami trwałymi
typ: niepublikowana praca
Tadeusz Sobczyk; Konrad Weinreb; Tomasz Węgiel; Maciej Sułowicz; Adam Warzecha; Dariusz Borkowski; Wacław Maciołek
Modele i algorytmy dla wspomaganej komputerowo diagnostyki maszyn elektrycznych
typ: niepublikowana praca
Tadeusz Sobczyk; Witold Mazgaj; Adam Warzecha
Analiza rozkładów pola magnetycznego w skrajnych strefach rdzenia turbogeneratora 360MVA dla różnych kątów ułożenia połączeń czołowych oraz różnych współczynników mocy
typ: niepublikowana praca
Iwona Butmanowicz-Dębicka
Inercja społeczna i dynamizm w czasach zagrożenia. Analiza zjawiska w oparciu o procesy edukacyjne
typ: niepublikowana praca
Marek Pyka
Etyka normatywna a etyki stosowane ze szczególnym uwzględnieniem etyki inżynierskiej i etyki biznesu
typ: niepublikowana praca
Joanna Żyra
Analiza porównawcza uwarunkowań sukcesu młodych pracowników z wyższym wykształceniem na polskim i europejskim rynku pracy
typ: niepublikowana praca
Roman Popielarz; Katarzyna Sawicz; Joanna Ortyl
Zbadanie możliwości znakowania żywic epoksydowych fluoroforami
typ: niepublikowana praca
Elżbieta Sikora; Jan Ogonowski
Zastosowanie koncentratu białek serwatkowych jako składnika kompozycji myjących
typ: niepublikowana praca

poprzednie
1 ... 2324252627282930313233 ... 248
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/