Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012)

typ: opisy bibliograficzne

  

Kolekcja
Inne bazy bibliograficzneElementy tej kolekcji: 4941
poprzednie
1 ... 2021222324252627282930 ... 248
następne

Krzysztof Radzicki
Aplikacja modelu IRFA do oceny hydrotermicznej obiektu piętrzącego
typ: niepublikowana praca
Bogusław Maludziński
Wskaźniki komfortu cieplnego dla różnych systemów ogrzewania
typ: niepublikowana praca
Renata Sikorska-Bączek
Standardy metod pomiaru i oceny warunków komfortu termicznego pomieszczeń termicznie umiarkowanych
typ: niepublikowana praca
Kazimerz Rup; Piotr Sarna; Dawid Taler; Stanisław Walczak; Bohdan Węglowski
Pomiar strumienia objętości płynu na łukach kolan o przekroju niekołowym zainstalowanych na rurociągach
typ: niepublikowana praca
Jacek Schnotale; Renata Sikorska-Bączek; Dorota Skrzyniowska; Jaroslaw Muller; Kazimierz Wojtas; Marek Prymon; Tadeusz Lampa
Możliwości oszczędności zapotrzebowania energii na chłodzenie budynków przez wykorzystanie zdolności chłodzącej otoczenia
typ: niepublikowana praca
Jaroslaw Muller
Model termodynamiczny urządzenia ziębniczego z doziębiaczem
typ: niepublikowana praca
Agnieszka Lechowska
Model nieustalonego przewodzenia ciepła przez przegrody budowlane przy ogrzewaniu niestacjonarnym z uwzględnieniem pojemności cieplnej grzejnika
typ: niepublikowana praca
Stanisław Kandefer; Małgorzata Olek; Jan Porzuczek; Jan Wrona; Jadwiga Dzikowska; Beata Kowarska
Energetyczne wykorzystanie biomasy i odpadów. Część VI. Współspalanie odpadów w złożu fluidalnym
typ: niepublikowana praca
Marian Hopkowicz; Zbigniew Grabowski; Bogusław Maludziński; Stanisław Kirsek; Leszek Kulesza
Badanie efektywności wykorzystania energii w ogrzewnictwie i ciepłownictwie oraz optymalizacja systemów gospodarki odpadami
typ: niepublikowana praca
Małgorzata Olek
Badania możliwości kalcynacji popiołów kostnych po energetycznym wykorzystaniu odpadów mięsnych
typ: niepublikowana praca
Marek Stanuszek; Jan Wojtas
Globalno-lokalne estymatory błędów w zastosowaniu do zadań weryfikacji wyników analizy numerycznej i eksperymentalnej
typ: niepublikowana praca
Kazimierz Kuśnierz
Zespół obronny w Tyńcu jako ogniwo systemu obronnego dzielnicy senioralnej w XIII i poł. XIV wieku
typ: niepublikowana praca
Jan Janczykowski
Założenia rezydencjonalno-obronne w Polsce w 1 poł. XVII w. na przykładzie zamku w Pilicy
typ: niepublikowana praca
Zbigniew Białkiewicz
Wpływy włoskiego neorenesansu na środowisko architektoniczne XIX-wiecznego Krakowa
typ: niepublikowana praca
Maciej Motak
Wpływ stosowania urbanistycznych układów zdefiniowanych ortogonalnych na procesy kolonizacyjne w dziejach świata
typ: niepublikowana praca
Elżbieta Waszczyszyn
Wpływ rozwoju technologii medycznych na przemiany XIX-wiecznej architektury szpitalnej Krakowa. Wybrane przykłady - Klinika Neurologiczna Collegium Medicum UJ w Krakowie
typ: niepublikowana praca
Zdzisława Tołłoczko; Katarzyna Kadłuczka
Wokół światła - zjawiska widzialnego i niewidzialnego. Pomiędzy niebem, a ziemią
typ: niepublikowana praca
Klaudia Stala
Wczesnośredniowieczna architektura Polski Piastowskiej na tle europejskim
typ: niepublikowana praca
Klaudia Stala
Wczesnośredniowieczna architektura krajów Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej
typ: niepublikowana praca
Andrzej Kadłuczka; Katarzyna Kadłuczka
Ukrywanie i obnażanie
typ: niepublikowana praca

poprzednie
1 ... 2021222324252627282930 ... 248
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/