Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012)

typ: opisy bibliograficzne

  

Kolekcja
Inne bazy bibliograficzneElementy tej kolekcji: 4941
poprzednie
1 ... 1516171819202122232425 ... 248
następne

Barbara Budziło
Ocena niezawodności funkcjonowania miasta Żywiec
typ: niepublikowana praca
Michał Zielina
Modelowanie pracy filtrów pospiesznych z uwzględnieniem niejednorodności zawiesiny
typ: niepublikowana praca
Barbara Dąbrowska; Agnieszka Jagoda
Metyloksantyny w środowisku wodnym
typ: niepublikowana praca
Wojciech Dąbrowski; Michał Zielina; Andrzej Bielski; Robert Płoskonka; Małgorzata Niedziołek
Metody analizy i użytkowania systemów zaopatrzenia w wodę i usuwania ścieków
typ: niepublikowana praca
Wojciech Dąbrowski; Małgorzata Niedziołek
Krytyczna analiza metody obliczania współczynnika gotowości dla elementów systemów rozprowadzania wody na terenach miejskich lub rolniczych
typ: niepublikowana praca
Joanna Bąk
Innowacyjne rozwiązania w Inżynierii Środowiska
typ: niepublikowana praca
Michał Polus; Renata Kocwa-Haluch
Identyfikacja Escherichia coli, Salmonella enterica, Campylobacter jejuni i Pseudomonas aeruginosa w wodzie za pomocą multiplex-PCR
typ: niepublikowana praca
Teresa Woźniakiewicz; Renata Kocwa-Haluch
Grzyby strzępkowe w powietrzu pomieszczeń klimatyzowanych cz. II
typ: niepublikowana praca
Renata Kocwa-Haluch; Jerzy Mikosz; Wiesława Styka; Piotr Beńko
Doskonalenie metod analitycznych, technologicznych i statystycznych spełniających nowe normy w zakresie jakości ścieków na modernizowanych oczyszczalniach ścieków
typ: niepublikowana praca
Małgorzata Cimochowicz-Rybicka
Dezintegracja osadów przefermentowanych. Etap I - możliwości rozwiązań. Aktywność metanogenna osadów ściekowych - zastosowanie w intensyfikacji wybranych jednostkowych procesów technologicznych
typ: niepublikowana praca
Michał Polus
Detekcja i identyfikacja gatunkowa pasożytniczych pierwotniaków jelitowych z rodzajów Cryptosporidium i Giardia w wodzie
typ: niepublikowana praca
Ewa Szalińska
Czynniki kontrolujące przestrzenną dystrybucję metali ciężkich w osadach dennych rzek
typ: niepublikowana praca
Anna Czaplicka-Kotas; Zbigniew Ślusarczyk; Ewa Szarek-Gwiazda; Andrzej Kownacki
Badanie środowiska wodnego Zbiornika Goczałkowice i jego dopływów z wykorzystaniem metod chemicznych i biologicznych
typ: niepublikowana praca
Ryszarda Iwanejko
Badanie możliwości zastosowania metody wielokryterialnego wyboru do wspomagania wieloobiektowych procesów decyzyjnych w wodociągach i kanalizacji
typ: niepublikowana praca
Jerzy Zając; Tomasz Więk; Jacek Habel; Adam Ruszaj; Jan Duda; Adam Słota; Magdalena Niemczewska-Wójcik; Andrzej Matras; Jacek Pękala; Anna Boratyńska-Sala; Bogdan Słodki; Krzysztof Karbowski; Piotr Lipiec
Technologie informacyjne w projektowaniu procesów i systemów produkcyjnych w warunkach konkurencji z uwzględnieniem ochrony środowiska
typ: niepublikowana praca
Józef Krok; Sławomir Milewski
Rozwijanie systemu analizy MES/MRS - kontynuacja
typ: niepublikowana praca
Witold Cecot; Jacek Magiera; Michał Pazdanowski; Marta Serafin
Rozwijanie metod i programów komputerowych do modelowania zagadnień inżynierii lądowej
typ: niepublikowana praca
Marta Serafin; Witold Cecot
Oszacowanie błędu homogenizacji w obliczeniach dwuskalowych
typ: niepublikowana praca
Jerzy Pamin; Roman Putanowicz; Aleksander Matuszak
Nowoczesne, niestandardowe wersje metody elementów skończonych
typ: niepublikowana praca
Ewa Pabisek; Piotr Mika; Jerzy Pamin; Piotr Pluciński; Aleksander Matuszak; Tomasz Żebro
Modele obliczeniowe wybranych nieliniowych zagadnień mechanicznych, ich realizacja komputerowa i zastosowania
typ: niepublikowana praca

poprzednie
1 ... 1516171819202122232425 ... 248
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/