Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50020)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

Ewa Pabisek; Piotr Mika; Jerzy Pamin; Piotr Pluciński; Aleksander Matuszak; Tomasz Żebro

Modele obliczeniowe wybranych nieliniowych zagadnień mechanicznych, ich realizacja komputerowa i zastosowania

typ: niepublikowana praca

 

Wariant tytułu Computationl models for selected nonlinear problems of mechanics, their implementation and applications
Rok ukończenia pracy 2010
Jednostka wykonująca Politechnika Krakowska Instytut Technologii Informatycznych w Inżynierii Lądowej

tematyka
Rodzaj pracy naukowo-badawcza
Klasyfikacja PKT [234300] Analiza numeryczna
[630900] Inżynieryjno-teoretyczne podstawy budownictwa
[235100] Zastosowania matematyki
[230000] Matematyka
[630000] Budownictwo
Słowa kluczowe autorskie Teoria plastyczności
Korozja zbrojenia
Zakotwienia
Metoda naprężeń liniowych
Beton
Neuronowy model materiału
Programy hybrydowe MES/SSN
Mechanika uszkodzeń
Trójwymiarowe elementy
Theory of plasticity
Rebar corrosion
Anchorage
Working stress design
Concrete
Neural material model
Hybrid FEM/ANN programs
Damage mechanics
Three-dimensional finite elements
Abstrakt
Prace były kontynuacją badań prowadzonych w poprzednim okresie. Dotyczyły teoretycznej i numerycznej analizy złożonych zjawisk zachodzących w konstrukcjach i materiałach. Zajęto się złożonymi ... więcej

The research was a continuation of previous work in the field computational mechanics. It concerned the theoretical and numerical analysis of complex phenomena occurring in engineering materials and structures. ... więcej

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/